Commit e8622b88 authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Geoffrey Métais

l10n: Danish update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>


(cherry picked from commit 69945d47a5f8b2e532d62b4095154a455685a185)
parent 6f127ea5
......@@ -4,24 +4,34 @@
<string name="ok">OK</string>
<string name="cancel">Annullér</string>
<string name="other">Andet</string>
<string name="sortby">Sortér efter…</string>
<string name="sortby">Sortér efter </string>
<string name="sortby_name">Navn</string>
<string name="sortby_name_desc">Navn (fald)</string>
<string name="sortby_length">Varighed</string>
<string name="sortby_artist_name">Kunstnernavn</string>
<string name="sortby_artist_name_desc">Kunstnernavn (fald)</string>
<string name="sortby_album_name">Albumnavn</string>
<string name="sortby_album_name_desc">Kunstnernavn (fald)</string>
<string name="sortby_length">Længde</string>
<string name="sortby_length_desc">Varighed (fald)</string>
<string name="sortby_date">Dato</string>
<string name="sortby_date_desc">Dato (fald)</string>
<string name="searchable_hint">Søg…</string>
<string name="sortby_number">Nr. spor</string>
<string name="sortby_number_desc">Nr. spor (fald)</string>
<string name="searchable_hint">Søg …</string>
<string name="history">Historik</string>
<plurals name="search_found_results_quantity">
<item quantity="one">%d forekomst fundet</item>
<item quantity="other">%d forekomster fundet</item>
<item quantity="one">Fandt %d forekomst</item>
<item quantity="other">Fandt %d forekomster</item>
</plurals>
<string name="play">Afspil</string>
<string name="playback">Afspilning</string>
<string name="playback_controls">Afspilningskontroller</string>
<string name="medialibrary_scan">Skanning af mediebibliotek</string>
<string name="Medialibrary_progress">Fremgangsopdateringer for skanning af mediebibliotek</string>
<string name="play_from_start">Afspil fra start</string>
<string name="play_as_audio">Afspil som lyd</string>
<string name="play_as_video">Afspil som video</string>
<string name="video_app_switch_title">Handling ved skift af program</string>
<string name="video_app_switch_title">Baggrund/PiP-tilstand</string>
<string name="video_app_switch_summary">Vælg VLC opførsel når du skifter til et andet program fra videoafspilning</string>
<string name="play_pip_title">Afspil videoer i billede-i-billede-tilstand</string>
<string name="play_as_audio_background">Afspil videoer i baggrunden</string>
......@@ -29,22 +39,23 @@
<string name="insert_next">Indsæt næste</string>
<string name="play_all">Afspil alle</string>
<string name="append_all">Tilføj alle</string>
<string name="last_playlist">Seneste spilleliste</string>
<string name="last_playlist">Seneste afspilningsliste</string>
<string name="delete">Slet</string>
<string name="remove">Fjern</string>
<string name="set_song">Anvend som ringetone</string>
<string name="info">Information</string>
<string name="confirm_delete">Slet filen \'%1$s\'?</string>
<string name="confirm_delete">Slet filen \"%1$s\"?</string>
<string name="confirm_delete_folder">Slet mappen \'%1$s\' og alt dens indhold?</string>
<string name="confirm_delete_playlist">Slet spillelisten \'%1$s\'?</string>
<string name="ringtone_set">Filen \'%1$s\' blev angivet som ringetone.</string>
<string name="ringtone_error">Der opstod en fejl under indstilling af ringetone.</string>
<string name="ringtone_set">Filen \"%1$s\" blev angivet som ringetone.</string>
<string name="ringtone_error">Der opstod en fejl under angivelse af ringetone.</string>
<string name="pause">Pause</string>
<string name="not_show_again">Vis ikke denne meddelelse igen.</string>
<string name="not_show_again">Vis ikke denne besked igen.</string>
<string name="info_title">VLC</string>
<string name="unknown_artist">Ukendt kunstner</string>
<string name="unknown_album">Ukendt album</string>
<string name="unknown_genre">Ukendt genre</string>
<string name="unknown_number">Ukendt antal spor</string>
<string name="songs">Sange</string>
<plurals name="songs_quantity">
<item quantity="one">1 sang</item>
......@@ -77,27 +88,27 @@
<string name="equalizer">Equalizer</string>
<string name="all_albums">Alle album</string>
<string name="genres">Genrer</string>
<string name="playlists">Spillelister</string>
<string name="playlists">Afspilningslister</string>
<string name="title">Titel</string>
<string name="artist">Kunstner</string>
<string name="album">Album</string>
<string name="directory">Mappe</string>
<string name="directories">Mapper</string>
<string name="loading">Indlæser</string>
<string name="please_wait">Vent venligst…</string>
<string name="nomedia">Ingen mediefiler fundet, overfør venligst nogle filer til din enhed eller juster dine præferencer.</string>
<string name="please_wait">Vent venligst </string>
<string name="nomedia">Fandt ingen mediefiler - overfør venligst nogle filer til din enhed eller tilpas dine præferencer.</string>
<string name="noplaylist">Ingen spilleliste fundet.</string>
<string name="mediafiles">Mediefiler</string>
<string name="notavailable">ikke tilgængelig</string>
<string name="nosubdirectory">Ingen undermapper.</string>
<string name="directorynotfound">Mappestien \"%1$s\" blev ikke fundet.</string>
<string name="nohistory">Du har endnu ingen afspilningshistorik.</string>
<string name="nohistory">Du har endnu ikke en afspilningshistorik.</string>
<string name="validation">Er du sikker?</string>
<string name="cover_art">Cover-billede</string>
<string name="cover_art">Omslag</string>
<string name="shuffle_title">Blandtilstand</string>
<string name="shuffle">Bland fra</string>
<string name="shuffle_on">Bland til</string>
<string name="repeat_title">Gentagtilstand</string>
<string name="repeat_title">Gentagelsestilstand</string>
<string name="repeat">Gentag ingen</string>
<string name="repeat_single">Gentag én</string>
<string name="repeat_all">Gentag alle</string>
......@@ -113,14 +124,14 @@
<string name="surface_fill">Udfyld</string>
<string name="surface_original">Center</string>
<string name="thumbnail">Miniature</string>
<string name="unseekable_stream">Kan ikke springe i stream</string>
<string name="unseekable_stream">Kan ikke søge i strøm</string>
<string name="refresh">Genopfrisk</string>
<string name="track_audio">Lydspor</string>
<string name="track_video">Videospor</string>
<string name="track_text">Undertekstspor</string>
<string name="track_unknown">Ukendt spor</string>
<string name="track_bitrate_info">Bithastighed: %1$s/s\n</string>
<string name="track_codec_info">Kodning: %1$s\n</string>
<string name="track_codec_info">Kodningsformat: %1$s\n</string>
<string name="track_language_info">Sprog: %1$s\n</string>
<string name="volume">Lydstyrke</string>
<string name="sound_on">Lyd til</string>
......@@ -128,45 +139,47 @@
<string name="brightness">Lysstyrke</string>
<string name="navmenu">navigationsmenu</string>
<string name="advanced">avancerede indstillinger</string>
<string name="audio_boost_warning">Stryg op igen for at gå over 100%</string>
<plurals name="track_channels_info_quantity">
<item quantity="one">1 kanal\n</item>
<item quantity="other">%1$d kanaler\n</item>
</plurals>
<string name="track_samplerate_info">Samplehastighed: %1$d Hz\n</string>
<string name="track_samplerate_info">Målingsfrekvens: %1$d Hz\n</string>
<string name="track_resolution_info">Opløsning: %1$dx%2$d\n</string>
<string name="track_framerate_info">Billedhastighed: %1$.3f\n</string>
<string name="track_framerate_info">Billedfrekvens: %1$.3f\n</string>
<string name="tools">Værktøjer</string>
<string name="playback_speed">Afspilningshastighed</string>
<string name="sleep_title">Sleep-timer</string>
<string name="sleep_in">Slumre om</string>
<string name="sleep_cancel">Annullér sleep-timer</string>
<string name="jump_to_time"> til tidspunkt</string>
<string name="subtitle_label">Tilføj undertekstfil</string>
<string name="subtitle_select">Vælg undertekstfil</string>
<string name="no_file_picker_found">Der blev ikke fundet nogen filvælger systemet.</string>
<string name="jump_to_time">Spring til tidspunkt</string>
<string name="subtitle_label">Tilføj fil med undertekster</string>
<string name="subtitle_select">Vælg fil med undertekster</string>
<string name="no_file_picker_found">Der blev ikke fundet en filvælger i systemet.</string>
<string name="server_add_title">Tilføj en ny server til favoritter </string>
<string name="server_domain_hint">Serveradresse (domænenavn eller IP)</string>
<string name="server_share_hint">Netværksdelingsnavn (eller IP-adresse)</string>
<string name="server_folder_hint">Mappesti (valgfri)</string>
<string name="server_username_hint">Brugernavn</string>
<string name="server_servername_hint">Servernavn, for at gøre det let</string>
<string name="server_port">Port:</string>
<string name="login">Log ind</string>
<string name="server_port">Port: </string>
<string name="login">Login</string>
<string name="password">Adgangskode</string>
<string name="search_results">Søgeresultater</string>
<string name="search_no_result">Intet medie fundet</string>
<string name="search_no_result">Ingen medie fundet</string>
<string name="favorites_add">Føj til favoritter</string>
<string name="favorites_remove">Fjern fra favoritter</string>
<string name="favorites_remove">Fjern fra farvoritter</string>
<string name="favorites_edit">Rediger</string>
<string name="favorite_added">Gemt til favoritter</string>
<string name="favorite_removed">Fjernet fra favoritter</string>
<string name="favorite_added">Gemt til farvoritter</string>
<string name="favorite_removed">Fjernet fra farvoritter</string>
<string name="open">Åbn</string>
<string name="open_mrl">Stream</string>
<string name="open_mrl_dialog_title">Åbn netværksstrøm</string>
<string name="open_mrl_dialog_msg">Angiv netværks-MRL: f.eks. http://, mms:// eller rtsp://</string>
<string name="error_not_compatible">Beklager, din enhed understøttes i øjeblikket ikke af denne version af VLC for Android™.</string>
<string name="error_problem">Beklager, VLC for Android havde problemer med indlæsningen og måtte lukke.</string>
<string name="open_mrl_dialog_msg">Indtast netværksadresse: f.eks. http://, mms:// eller rtsp://</string>
<string name="error_not_compatible">Beklager, din enhed understøttes i øjeblikket ikke af denne version af VLC til Android™.</string>
<string name="error_problem">Beklager, VLC til Android havde problemer med indlæsningen og måtte lukke.</string>
<string name="error_message_is">Fejlbeskeden er (nævn venligst denne ved fejlsøgning):\n</string>
<string name="empty" translatable="false"></string>
<string name="encountered_error_title">Afspilningsfejl</string>
<string name="encountered_error_message">VLC stødte på en fejl med dette medie.\nForsøg venligst at genopfriske mediebiblioteket.</string>
<string name="invalid_location">Placeringen %1$s kan ikke afspilles.</string>
......@@ -189,17 +202,17 @@
<string name="remove_song">Fjern sang</string>
<string name="remove_playlist_item">%1$s er blevet fjernet fra spillelisten</string>
<string name="rearrange_order">Tilpas rækkefølgen</string>
<string name="hold_to_seek">Hold nede for at søge</string>
<string name="hold_to_seek">Hold for søgning</string>
<string name="audio_player_tips">Tips til lydafspilning</string>
<string name="previous_next_song">Forrige/næste sang</string>
<string name="show_playlist">Vis spilleliste</string>
<string name="hold_to_stop">Hold nede for at stoppe</string>
<string name="hold_to_stop">Hold nede for stop</string>
<!-- About -->
<string name="app_name_full">VLC for Android</string>
<string name="licence">Licens</string>
<string name="revision">Revision</string>
<string name="about">Om</string>
<string name="about_text">VLC for Android™ er en portering af medieafspilleren VLC, den populære open source-medieafspiller. Android™-udgaven kan læse de fleste filer og netværksstrømme.</string>
<string name="about_text">VLC til Android™ er en portering af VLC-medieafspilleren, den populære open source-medieafspiller. Android™-udgaven kan læse de fleste filer og netværksstrømme.</string>
<string name="compiled_by">Denne version af VLC er kompileret af:</string>
<string name="vlc_authors">VLC-forfattere.</string>
<!-- Preferences -->
......@@ -226,10 +239,10 @@
<string name="screen_orientation_start_lock">Låst ved start</string>
<string name="screen_orientation_portrait">Portræt</string>
<string name="screen_orientation_landscape">Landskab</string>
<string name="screen_orientation_reverse_portrait">Omvendt portræt</string>
<string name="screen_orientation_reverse_landscape">Omvendt landskab</string>
<string name="enable_black_theme">Aktivér det sorte tema</string>
<string name="enable_black_theme_summary">Skift farverne på brugerfladen for bedre komfort i miljøer med svag belysning.</string>
<string name="screen_orientation_reverse_portrait">Vend portrættet om</string>
<string name="screen_orientation_reverse_landscape">Vend landskabet om</string>
<string name="enable_black_theme">Slå sort tema til</string>
<string name="enable_black_theme_summary">Skift brugerfladens farver for bedre komfort i miljøer med svagt lys.</string>
<string name="subtitle_text_encoding">Tekstkodning for undertekster</string>
<string name="daynight_title">Dag-nat-tilstand</string>
<string name="daynight_summary">Skift automatisk til nat-tilstand på passende tidspunkt</string>
......@@ -238,7 +251,7 @@
<string name="interface_gui">Skærm</string>
<string name="interface_secondary_display_category_title">Sekundær skærm</string>
<string name="interface_secondary_display_category_summary">Indstillinger når sekundære skærme er tilsluttet (HDMI/Chromecast).</string>
<string name="enable_clone_mode">Foretræk klon</string>
<string name="enable_clone_mode">Foretræk kloning</string>
<string name="enable_clone_mode_summary">Klon enhedsskærmen uden fjernbetjening.</string>
<string name="interface_other_category">Brugerflade - andet</string>
<string name="video_prefs_category">Video</string>
......@@ -248,6 +261,8 @@
<string name="video_min_group_length_first">Kun første bogstav</string>
<string name="video_min_group_length_short">Korte antal tegn (6)</string>
<string name="video_min_group_length_long">Lange antal tegn (9)</string>
<string name="media_seen">Vis set video-markør</string>
<string name="media_seen_summary">Mærk en video som set når du afspiller den til slutningen</string>
<string name="force_list_portrait">Intet gitter i portræt-tilstand</string>
<string name="force_list_portrait_summary">Vis videoer i liste i stedet for gitter i portræt-tilstand</string>
<string name="force_play_all_summary">Afspil alle videoer, startende med den du klikkede på</string>
......@@ -261,7 +276,7 @@
<string name="enable_volume_gesture_title">Lydstyrke-gestus</string>
<string name="enable_volume_gesture_summary">Styr lydstyrke med gestus under videoafspilning</string>
<string name="enable_seek_buttons">Aktivér søgeknapper</string>
<string name="enable_seek_buttons_summary">Vis spoleknapper på brugerflade for video</string>
<string name="enable_seek_buttons_summary">Vis bagud- og forlæns-knapper på videobrugerfladen</string>
<string name="enable_double_tap_seek_title">Dobbelttryk for at søge</string>
<string name="enable_double_tap_seek_summary">Dobbelttryk på skærmkanterne for at søge med 10 sekunder</string>
<string name="popup_keepscreen_title">Hold skærmen TÆNDT i pop op-tilstand</string>
......@@ -273,14 +288,16 @@
<string name="subtitles_size_small">Lille</string>
<string name="subtitles_size_normal">Normal</string>
<string name="subtitles_size_big">Stor</string>
<string name="subtitles_size_huge">Meget stor</string>
<string name="subtitles_size_huge">Kæmpe</string>
<string name="subtitles_color_title">Underteksters farve</string>
<string name="subtitles_color_white">Hvid</string>
<string name="subtitles_color_gray">Grå</string>
<string name="subtitles_color_pink">Pink</string>
<string name="subtitles_color_blue">Blå</string>
<string name="subtitles_color_yellow">Gul</string>
<string name="subtitles_color_green">Grøn</string>
<string name="subtitles_background_title">Underteksters baggrund</string>
<string name="subtitles_bold_title">Undertekster med fed skrift</string>
<string name="audio_prefs_category">Lyd</string>
<string name="lockscreen_cover_title">Mediecover på låseskærm</string>
<string name="lockscreen_cover_summary">Når det er muligt, angiv det aktuelle mediecover-billede som låseskærmens tapet</string>
......@@ -294,15 +311,26 @@
<string name="audio_title_alignment_marquee">Lysavis</string>
<string name="audio_save_repeat_title">Gem gentagtilstand</string>
<string name="audio_save_repeat_summary">Husk gentagtilstand ved indlæsning af lydspillelister</string>
<string name="audio_boost_title">Lydforstærkning</string>
<string name="audio_boost_summary">Aktivér lydstyrke op til 200%</string>
<string name="headset_prefs_category">Hovedtelefoner</string>
<string name="enable_headset_detection">Registrer hovedtelefoner</string>
<string name="enable_headset_detection">Detektér hovedtelefoner</string>
<string name="enable_headset_detection_summary">Registrér indsættes og fjernelse af hovedtelefoner</string>
<string name="enable_play_on_headset_insertion">Genoptag ved indsættelse af hovedtelefoner</string>
<string name="enable_play_on_headset_insertion_summary">Ellers sæt på pause</string>
<string name="enable_steal_remote_control">Udeluk hovedtelefoner fjernbetjening</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">Undgå konflikter ved at stjæle fjernbetjeningen fra andre programmer. Dette forhindrer opringning ved dobbeltklik på HTC-telefoner.</string>
<string name="aout">Lyd-output</string>
<string name="aout_summary">Udskift den metode som VLC anvender til at udsende lyd med.</string>
<string name="aout">Lydoutput</string>
<string name="aout_summary">Skift den metode som VLC anvender til at udsende lyd med.</string>
<string name="audio_ducking_title">Lavere VLC-lydstyrke ved notifikationer</string>
<string name="audio_ducking_summary">Hjælper med at høre lydnotifikationer, navigationsinstruktioner eller assisterende tale</string>
<string name="extensions_prefs_category">Udvidelser</string>
<string name="extensions_enable_category">Vælg udvidelser som skal aktiveres</string>
<string name="extensions_empty">Ingen udvidelse registreret</string>
<string name="extension_permission_title">Aktivér ny udvidelse \"%1$s\"?</string>
<string name="extension_permission_checkbox_title">Vis i %1$s</string>
<string name="extension_prefs_activation_title">Aktivér</string>
<string name="android_auto">Android auto</string>
<string name="controls_prefs_category">Kontroller</string>
<string name="performance_prefs_category">Ydelse</string>
<string name="chroma_format">Gennemtving kroma</string>
......@@ -327,7 +355,7 @@
<string name="clear_media_db_summary">Tilgå Android VLC info for at rydde data</string>
<string name="clear_history">Ryd søgehistorik</string>
<string name="media_db_cleared">Medie-database er ryddet!</string>
<string name="set_locale">Angiv sprog</string>
<string name="set_locale">Angiv lokalitet</string>
<string name="set_locale_detail">Lad stå tom for at nulstille</string>
<string name="set_locale_popup">Afslut og genstart VLC, så ændringerne kan træde i kraft.</string>
<string name="network_caching">Mellemlagringsværdi for netværk</string>
......@@ -346,7 +374,7 @@
<string name="log_service_title">Optagelse af VLC-logge</string>
<string name="log_service_text">Åbn log-konsollen</string>
<string name="copy_to_clipboard">Kopiér til udklipsholder</string>
<string name="copied_to_clipboard">Kopierede log til udklipsholder.</string>
<string name="copied_to_clipboard">Kopierede log til udklipsholder</string>
<string name="dump_logcat">Logdump af logcat</string>
<string name="dump_logcat_success">Logcat blev dumpet til %1$s!</string>
<string name="dump_logcat_failure">Kunne ikke dumpe logcat.</string>
......@@ -354,7 +382,7 @@
<string name="help_us_send_log">Hjælp os med at forbedre VLC ved at sende følgende log for nedbrud:</string>
<string name="restart_vlc">Genstart VLC</string>
<string name="send_log">Send loggen</string>
<string name="sending_log">Sender loggen...</string>
<string name="sending_log">Sender loggen ...</string>
<string name="drawer_open">Åbn navigationsskuffen</string>
<string name="drawer_close">Luk navigationsskuffen</string>
<string name="network_browsing">Lokalt netværk</string>
......@@ -363,10 +391,10 @@
<string name="audio_delay">Lydforsinkelse</string>
<string name="spu_delay">Undertekstforsinkelse</string>
<string name="sleep_time_not_set">ingen angivet</string>
<string name="network_shares_discovery">Søger efter netværksdelinger...</string>
<string name="network_shares_discovery">Leder efter netværksdelinger</string>
<string name="network_empty">Denne mappe er tom.</string>
<string name="network_connection_needed">Ingen forbindelse til lokalt netværk.</string>
<string name="search_hint">Søg efter medier</string>
<string name="search_hint">Søger efter medie</string>
<string name="search_list_hint">Søg efter medie i aktuel liste</string>
<string name="search_global">Søg i alle mediebiblioteker</string>
<string name="directory_show_medialib">Vis i MediaLib</string>
......@@ -391,7 +419,7 @@
<!--Accessibility-->
<string name="more_actions">Flere handlinger</string>
<string name="move">Flyt</string>
<string name="back_quit_lock">Tryk igen tilbage for at afslutte videoen</string>
<string name="back_quit_lock">Tryk på Tilbage igen for at afslutte videoen</string>
<string name="playlist_deleted">Spilleliste slettet</string>
<string name="file_deleted">Fil slettet</string>
<string name="no_subs_found">Ingen undertekster i denne mappe</string>
......@@ -401,14 +429,15 @@
<string name="widget_name_b">VLC mørk widget</string>
<string name="allow_storage_access_title">Tillad at VLC tilgår video- og lydfiler</string>
<string name="allow_storage_access_description">VLC kræver at du giver rettigheder til at tilgå mediefilerne på denne enhed.</string>
<string name="allow_settings_access_ringtone_title">Tillad at VLC indstiller ringetonen</string>
<string name="allow_settings_access_ringtone_description">VLC har brug for at du giver denne tilladelse for at indstille denne sang som din ringetone.</string>
<string name="allow_settings_access_ringtone_title">Tillad at VLC angiver ringetonen</string>
<string name="allow_settings_access_ringtone_description">VLC kræver at du giver rettigheder til at angive denne sang som din ringetone.</string>
<string name="allow_settings_access_brightness_title">Tillad at VLC ændre lysstyrketilstand</string>
<string name="allow_settings_access_brightness_description">VLC har brug for at du giver denne tilladelse for at ændre din lysstyrketilstand.</string>
<string name="allow_draw_overlays_title">Tillad VLC-afspiller-pop op over andre apps</string>
<string name="allow_sdraw_overlays_description">VLC har brug for at du giver denne tilladelse for at vise din video i en pop op over andre programmer.</string>
<string name="permission_ask_again">Tildel rettighed</string>
<string name="exit_app">Luk VLC</string>
<string name="exit_app_msg">Er du sikker på, at du vil afslutte VLC?</string>
<!--fast scroller-->
<string name="fastscroller_track">Hurtig ruller-spor</string>
<string name="fastscroller_handle">Hurtig ruller-håndtag</string>
......@@ -421,7 +450,7 @@
<string name="opengl_automatic">Automatisk</string>
<string name="opengl_on">Tving til</string>
<string name="opengl_off">Tving fra</string>
<string name="network_favorites">Netværksfavoritter</string>
<string name="network_favorites">Netværksfarvoritter</string>
<string name="network_shared_folders">Delte mapper</string>
<string name="encryption_warning">Advarsel! Kryptering er ikke tilgængelig i denne version af Android, adgangskode bliver gemt i et privatområde, men ikke krypteret</string>
<string name="store_password">Husk adgangskode</string>
......@@ -444,10 +473,10 @@
<string name="browse_folder">Gennemse mappe</string>
<string name="listen">Lyt</string>
<string name="subtitles_download_title">Undertekster download</string>
<string name="connecting">Opretter forbindelse...</string>
<string name="connecting">Opretter forbindelse</string>
<string name="save_bluetooth_delay">gem forsinkelse for Bluetooth-enhed</string>
<string name="episodes">Afsnit</string>
<string name="movies">film</string>
<string name="episodes">episoder</string>
<string name="movies">vidoer</string>
<string name="videos">videoer</string>
<string name="clear_playback_history">Ryd afspilningshistorik</string>
<string name="various_artists">Diverse kunstnere</string>
......@@ -459,8 +488,28 @@
<string name="tv_settings_hint">Tryk længe på OK-knappen for at vælge/fravælge mapper</string>
<string name="ml_external_storage_title">Nyt eksternt lager registreret</string>
<string name="ml_external_storage_msg">Vil du have at VLC skal tilføje enheden %1$s til dit mediebibliotek?</string>
<string name="ml_external_storage_accept">Ja</string>
<string name="ml_external_storage_decline">Nej</string>
<string name="last_added_media">sidst tilføjet</string>
<string name="no">Nej</string>
<string name="loading_medialibrary">Indlæser mediebibliotek...</string>
<string name="yes">ja</string>
<string name="loading_medialibrary">Indlæser mediebibliotek…</string>
<string name="yes">Ja</string>
<string name="custom_set_save_title">Ændringer som ikke er gemt</string>
<string name="custom_set_save_warning">Advarsel: ændringer som ikke er gemt</string>
<string name="existing_custom_set_save_message">Gem equalizer-sæt som…</string>
<string name="new_custom_set_save_message">Gem nyt equalizer-sæt som…</string>
<string name="save">Gem</string>
<string name="do_not_save">Gem ikke</string>
<string name="custom_set_deleted_message">Brugerdefineret equalizer-sæt \"%1$s\" slettet.</string>
<string name="custom_set_wrong_input">Ugyldigt navn.</string>
<string name="custom_set_already_exist">Equalizer-sæt med dette navn findes allerede</string>
<string name="custom_set_restored">Brugerdefineret equalizer-sæt genskabt.</string>
<string name="unsaved_set_deleted_message">Ugemt equalizer-sæt slettet.</string>
<string name="equalizer_new_preset_name">Ny</string>
<string name="settings_ml_block_scan">Mediebibliotek er ved at skanne dine enheder</string>
<string name="recommendations">Anbefalinger</string>
<string name="recommendations_desc">Anbefalingskort i starter</string>
<string name="browser_quick_access">Hurtig adgang</string>
<string name="browser_storages">Lagre</string>
<string name="msg_delete_failed">Kunne ikke slette mediet %1$s</string>
</resources>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment