Commit 834e2ab5 authored by A. Regnander's avatar A. Regnander Committed by Geoffrey Métais

l10n: Swedish update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>


(cherry picked from commit 8ca59ccc05b5a6e52de6fe1da8fdece87d777a8a)
parent eab055ae
......@@ -3,14 +3,20 @@
<!-- Main VLC Interface -->
<string name="ok">OK</string>
<string name="cancel">Avbryt</string>
<string name="other">Övrigt</string>
<string name="other">Övrig</string>
<string name="sortby">Sortera efter…</string>
<string name="sortby_name">Namn</string>
<string name="sortby_name_desc">Namn (fallande)</string>
<string name="sortby_artist_name">Artistnamn</string>
<string name="sortby_artist_name_desc">Artistnamn (fallande)</string>
<string name="sortby_album_name">Albumnamn</string>
<string name="sortby_album_name_desc">Albumnamn (fallande)</string>
<string name="sortby_length">Längd</string>
<string name="sortby_length_desc">Längd (fallande)</string>
<string name="sortby_date">Datum</string>
<string name="sortby_date_desc">Datum (fallande)</string>
<string name="sortby_number">Antal spår</string>
<string name="sortby_number_desc">Antal spår (fallande)</string>
<string name="searchable_hint">Sök…</string>
<string name="history">Historik</string>
<plurals name="search_found_results_quantity">
......@@ -18,17 +24,21 @@
<item quantity="other">%d resultat hittades</item>
</plurals>
<string name="play">Spela upp</string>
<string name="play_from_start">Spela upp från början</string>
<string name="playback">Uppspelning</string>
<string name="playback_controls">Uppspelningskontroller</string>
<string name="medialibrary_scan">Skanning av mediabibliotek</string>
<string name="Medialibrary_progress">Förlopp för skanning av mediabibliotek</string>
<string name="play_from_start">Spela upp från start</string>
<string name="play_as_audio">Spela upp som ljud</string>
<string name="play_as_video">Spela upp som video</string>
<string name="video_app_switch_title">Åtgärd när applikation byts</string>
<string name="video_app_switch_summary">Välj beteende för VLC när du byter till en annan applikation vid videouppspelning</string>
<string name="video_app_switch_title">Bakgrunds-/BiB-läge</string>
<string name="video_app_switch_summary">Välj VLC:s beteende när du växlar till en annan applikation ifrån videouppspelning</string>
<string name="play_pip_title">Spela upp videor i Bild i bild-läge</string>
<string name="play_as_audio_background">Spela upp videor i bakgrunden</string>
<string name="append">Kölägg</string>
<string name="append">Infoga</string>
<string name="insert_next">Infoga nästa</string>
<string name="play_all">Spela upp alla</string>
<string name="append_all">Kölägg alla</string>
<string name="append_all">Bifoga alla</string>
<string name="last_playlist">Senaste spellista</string>
<string name="delete">Radera</string>
<string name="remove">Ta bort</string>
......@@ -36,19 +46,20 @@
<string name="info">Information</string>
<string name="confirm_delete">Radera filen \'%1$s\'?</string>
<string name="confirm_delete_folder">Radera mappen \"%1$s\" och allt innehåll?</string>
<string name="confirm_delete_playlist">Radera spellistan \'%1$s\'?</string>
<string name="ringtone_set">Filen \"%1$s\" ändrades som ringsignal.</string>
<string name="ringtone_error">Ett fel inträffade när ringsignalen ändrades.</string>
<string name="confirm_delete_playlist">Radera spellistan \"%1$s\"?</string>
<string name="ringtone_set">Filen \'%1$s\' ställdes in som ringsignal.</string>
<string name="ringtone_error">Ett fel inträffade när ringsignalen ställdes in.</string>
<string name="pause">Pausa</string>
<string name="not_show_again">Visa inte detta meddelande igen.</string>
<string name="info_title">VLC</string>
<string name="unknown_artist">Okänd artist</string>
<string name="unknown_album">Okänt album</string>
<string name="unknown_genre">Okänd genre</string>
<string name="songs">Låtar</string>
<string name="unknown_number">Okänt antal spår</string>
<string name="songs">Sånger</string>
<plurals name="songs_quantity">
<item quantity="one">1 låt</item>
<item quantity="other">%d låtar</item>
<item quantity="one">1 sång</item>
<item quantity="other">%d sånger</item>
</plurals>
<string name="artists">Artister</string>
<string name="albums">Album</string>
......@@ -85,7 +96,7 @@
<string name="directories">Kataloger</string>
<string name="loading">Läser in</string>
<string name="please_wait">Var god vänta...</string>
<string name="nomedia">Inga mediafiler hittades, överför några filer till din enhet eller justera dina inställningar.</string>
<string name="nomedia">Inga mediafiler hittades, var god överför några filer till din enhet eller justera dina inställningar.</string>
<string name="noplaylist">Ingen spellista hittades.</string>
<string name="mediafiles">Mediafiler</string>
<string name="notavailable">inte tillgänglig</string>
......@@ -108,8 +119,8 @@
<string name="lastsong">Sista låten i spellistan</string>
<string name="locked">Låst</string>
<string name="unlocked">Upplåst</string>
<string name="surface_best_fit">Bästa passform</string>
<string name="surface_fit_screen">Passa skärmen</string>
<string name="surface_best_fit">Bäst passform</string>
<string name="surface_fit_screen">Anpassa till skärm</string>
<string name="surface_fill">Fyll</string>
<string name="surface_original">Centrerad</string>
<string name="thumbnail">Miniatyr</string>
......@@ -128,6 +139,7 @@
<string name="brightness">Ljusstyrka</string>
<string name="navmenu">navigeringsmeny</string>
<string name="advanced">avancerade alternativ</string>
<string name="audio_boost_warning">Dra upp för att gå över 100%</string>
<plurals name="track_channels_info_quantity">
<item quantity="one">1 kanal\n</item>
<item quantity="other">%1$d kanaler\n</item>
......@@ -143,11 +155,11 @@
<string name="jump_to_time">Hoppa till tid</string>
<string name="subtitle_label">Lägg till undertextfil</string>
<string name="subtitle_select">Välj undertextfil</string>
<string name="no_file_picker_found">Ingen filbläddrare hittades på systemet.</string>
<string name="no_file_picker_found">Ingen filväljare hittades på systemet.</string>
<string name="server_add_title">Lägg till en ny server i favoriter</string>
<string name="server_domain_hint">Serveradress (domännamn eller IP)</string>
<string name="server_share_hint">Nätverkets delningsnamn (eller IP-adress)</string>
<string name="server_folder_hint">Mappsökväg (valfri)</string>
<string name="server_folder_hint">Mappnamn (valfritt)</string>
<string name="server_username_hint">Användarnamn</string>
<string name="server_servername_hint">Servernamn, för bekvämlighetens skull</string>
<string name="server_port">Port: </string>
......@@ -161,21 +173,22 @@
<string name="favorite_added">Sparades i favoriter</string>
<string name="favorite_removed">Togs bort från favoriter</string>
<string name="open">Öppna</string>
<string name="open_mrl">Strömma</string>
<string name="open_mrl_dialog_title">Öppna nätverksström</string>
<string name="open_mrl_dialog_msg">Ange nätverksadress: t.ex. http://, mms:// eller rtsp://</string>
<string name="open_mrl">Ström</string>
<string name="open_mrl_dialog_title">Öppna nätverkström</string>
<string name="open_mrl_dialog_msg">Ange nätverksadress: d.v.s. http://, mms:// eller rtsp://</string>
<string name="error_not_compatible">Tyvärr, din enhet stödjer för tillfället inte denna version av VLC för Android™.</string>
<string name="error_problem">Tyvärr stötte VLC för Android på ett inläsningsproblem och blev tvungen att stängas ned.</string>
<string name="error_problem">Tyvärr, VLC för Andriod fick ett problem med inläsning och blev tvungen att stängas ned.</string>
<string name="error_message_is">Felmeddelandet är (nämn detta när du felsöker):\n</string>
<string name="empty" translatable="false"></string>
<string name="encountered_error_title">Uppspelningsfel</string>
<string name="encountered_error_message">VLC stötte på ett fel med denna mediafil.\nFörsök att uppdatera mediabiblioteket.</string>
<string name="encountered_error_message">VLC stötte på ett fel med denna mediafil.\nVar god försök att uppdatera mediebiblioteket.</string>
<string name="invalid_location">Platsen %1$s kan inte spelas upp.</string>
<string name="search">Sök</string>
<string name="search_history">Sökhistorik</string>
<string name="playback_history_title">Uppspelningshistorik</string>
<string name="playback_history_summary">Spara all uppspelad media i historikavsnittet</string>
<string name="playback_speed_title">Spara uppspelningshastighet</string>
<string name="playback_speed_summary">Kommer ihåg din angivna uppspelningshastighet</string>
<string name="playback_speed_summary">Kom ihåg uppspelningshastigheten du angav</string>
<!--Tips-->
<string name="video_player_tips">Tips för videospelaren:</string>
<string name="seek">Sök</string>
......@@ -184,54 +197,54 @@
<string name="resize">Ändra storlek</string>
<string name="options">Alternativ</string>
<string name="lock">Lås</string>
<string name="ok_got_it">Uppfattat, stäng detta</string>
<string name="playlist_tips">Tips för spellistor</string>
<string name="remove_song">Ta bort låt</string>
<string name="ok_got_it">Uppfattat, stäng</string>
<string name="playlist_tips">Tips om spellista</string>
<string name="remove_song">Ta bort sång</string>
<string name="remove_playlist_item">%1$s har plockats bort från spellistan</string>
<string name="rearrange_order">Ändra ordning</string>
<string name="hold_to_seek">Håll för att söka</string>
<string name="audio_player_tips">Tips för ljudspelaren</string>
<string name="previous_next_song">Föregående/nästa låt</string>
<string name="previous_next_song">Föregående/nästa sång</string>
<string name="show_playlist">Visa spellista</string>
<string name="hold_to_stop">Håll ned för att stoppa</string>
<!-- About -->
<string name="app_name_full">VLC för Android</string>
<string name="app_name_full">VLC för Android</string>
<string name="licence">Licens</string>
<string name="revision">Version</string>
<string name="about">Om</string>
<string name="about_text">VLC för Android™ är en portering av VLC media player, den populära mediaspelaren med öppen källkod. Android™-versionen kan läsa de flesta filerna och nätverksströmmarna.</string>
<string name="compiled_by">Denna version av VLC är kompilerad av:</string>
<string name="vlc_authors">VLC:s upphovsmän.</string>
<string name="vlc_authors">VLC Upphovsmän</string>
<!-- Preferences -->
<string name="preferences">Inställningar</string>
<string name="general_prefs_category">Allmänt</string>
<string name="directories_summary">Välj kataloger att inkludera i mediabiblioteket</string>
<string name="directories_summary">Välj filkataloger att inkludera i mediabiblioteket</string>
<string name="add_custom_path">Lägg till anpassad sökväg</string>
<string name="add_custom_path_description">Ange ytterligare valfri katalog att skanna:</string>
<string name="remove_custom_path">Ta bort anpassad sökväg</string>
<string name="hardware_acceleration">Hårdvaruacceleration</string>
<string name="hardware_acceleration_summary">Inaktiverad: Bättre stabilitet.\nAvkodning: Kan förbättra prestandan.\nFull: Kan förbättra prestandan ytterligare.</string>
<string name="hardware_acceleration_summary">Inaktiverad: Bättre stabilitet.\nAvkodning: Kan förbättra prestanda.\nFull: Kan förbättra prestanda ytterligare.</string>
<string name="hardware_acceleration_disabled">Inaktiverad</string>
<string name="hardware_acceleration_decoding">Avkodningsaccelerering</string>
<string name="hardware_acceleration_full">Full accelerering</string>
<string name="dev_hardware_decoder">Avancerad hårdvaruavkodare</string>
<string name="dev_hardware_decoder_summary">Tvinga hårdvaruavkodning, endast för avancerade användare</string>
<string name="dev_hardware_decoder_summary">Tvinga hårdvaruavkodare, endast för avancerade användare</string>
<string name="dev_hardware_decoder_omx">iomx</string>
<string name="dev_hardware_decoder_omx_dr">iomx-dr</string>
<string name="dev_hardware_decoder_mediacodec">mediacodec</string>
<string name="dev_hardware_decoder_mediacodec_dr">mediacodec-dr</string>
<string name="automatic">Automatisk</string>
<string name="screen_orientation">Skärmorientering för video</string>
<string name="screen_orientation_sensor">Automatisk (sensor)</string>
<string name="screen_orientation_sensor">Automatiskt (sensor)</string>
<string name="screen_orientation_start_lock">Låst vid start</string>
<string name="screen_orientation_portrait">Porträtt</string>
<string name="screen_orientation_landscape">Landskap</string>
<string name="screen_orientation_reverse_portrait">Omvänt porträtt</string>
<string name="screen_orientation_reverse_landscape">Omvänt landskap</string>
<string name="enable_black_theme">Aktivera mörkt tema</string>
<string name="enable_black_theme_summary">Ändra gränssnittets färger för bättre bekvämlighet i svagt upplysta miljöer.</string>
<string name="enable_black_theme_summary">Ändra gränssnittets färger för bättre komfort i svagt upplysta miljöer.</string>
<string name="subtitle_text_encoding">Textkodning för undertexter</string>
<string name="daynight_title">Dag-/nattläge</string>
<string name="daynight_title">Dagnattläge</string>
<string name="daynight_summary">Byt automatiskt till nattläge vid lämplig tid</string>
<string name="extra_prefs_category">Extra inställningar</string>
<string name="interface_prefs_screen">Gränssnitt</string>
......@@ -243,11 +256,13 @@
<string name="interface_other_category">Gränssnitt - Övrigt</string>
<string name="video_prefs_category">Video</string>
<string name="video_min_group_length_title">Gruppera videor</string>
<string name="video_min_group_length_summary">Videor grupperas om de första bokstäverna är likadana.</string>
<string name="video_min_group_length_summary">Videor grupperas om den första bokstaven är densamma.</string>
<string name="video_min_group_length_disable">Inaktivera</string>
<string name="video_min_group_length_first">Endast första bokstaven</string>
<string name="video_min_group_length_short">Litet antal bokstäver (6)</string>
<string name="video_min_group_length_long">Långt antal bokstäver (9)</string>
<string name="media_seen">Visa markör för sedda videor</string>
<string name="media_seen_summary">Markera en video som sedd när du spelar den till slutet</string>
<string name="force_list_portrait">Inget rutnät i porträttläge</string>
<string name="force_list_portrait_summary">Visa videor i en lista istället för rutnät i porträttläge</string>
<string name="force_play_all_summary">Spela upp alla videor, börja med den du klickade på</string>
......@@ -276,13 +291,15 @@
<string name="subtitles_size_huge">Enorm</string>
<string name="subtitles_color_title">Undertextfärg</string>
<string name="subtitles_color_white">Vit</string>
<string name="subtitles_color_gray">Grå</string>
<string name="subtitles_color_pink">Rosa</string>
<string name="subtitles_color_blue">Blå</string>
<string name="subtitles_color_yellow">Gul</string>
<string name="subtitles_color_green">Grön</string>
<string name="subtitles_background_title">Undertextbakgrund</string>
<string name="subtitles_bold_title">Fetstilade undertexter</string>
<string name="audio_prefs_category">Ljud</string>
<string name="lockscreen_cover_title">Omslag för låsskärm</string>
<string name="lockscreen_cover_title">Mediaomslag på låsskärmen</string>
<string name="lockscreen_cover_summary">Ändra låsskärmens bakgrundsbild till aktuell mediaomslagbild om ett finns.</string>
<string name="playlist_animate_scroll_title">Animera autorullning för aktuell spellista</string>
<string name="playlist_animate_scroll_summary">Animera rullning när media byts</string>
......@@ -293,19 +310,30 @@
<string name="audio_title_alignment_right">Höger</string>
<string name="audio_title_alignment_marquee">Skärmtext</string>
<string name="audio_save_repeat_title">Spara slingaläge</string>
<string name="audio_save_repeat_summary">Kom ihåg slingaläge när ljudspellistor läser in</string>
<string name="headset_prefs_category">Headset</string>
<string name="audio_save_repeat_summary">Kom ihåg slingaläge när ljudspellistor läses in</string>
<string name="audio_boost_title">Ljud-boost</string>
<string name="audio_boost_summary">Aktivera volym upp till 200%</string>
<string name="headset_prefs_category">Hörlurar</string>
<string name="enable_headset_detection">Identifiera hörlurar</string>
<string name="enable_headset_detection_summary">Identifiera anslutning och borttagning av headset</string>
<string name="enable_play_on_headset_insertion">Återuppta när headset ansluts</string>
<string name="enable_headset_detection_summary">Identifiera anslutning och borttagning av hörlurar</string>
<string name="enable_play_on_headset_insertion">Återuppta när hörlurar ansluts</string>
<string name="enable_play_on_headset_insertion_summary">Pausa annars</string>
<string name="enable_steal_remote_control">Exklusiv fjärrstyrning med hörlurar</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">Undvik konflikter genom att stjäla fjärrstyrningen från andra appar. Detta förhindrar uppringning vid dubbelklickning på HTC-telefoner.</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">Undvik konflikt genom att stjäla fjärrkontroll från andra appar. Detta förhindrar uppringning vid dubbelklickning på HTC-telefoner.</string>
<string name="aout">Ljudutmatning</string>
<string name="aout_summary">Ändra metoden som VLC använder för att mata ut ljud.</string>
<string name="audio_ducking_title">Sänk VLC:s volym vid meddelande</string>
<string name="audio_ducking_summary">Hjälper till att höra ljudmeddelanden, navigeringsinstruktioner eller assistenttal</string>
<string name="extensions_prefs_category">Tillägg</string>
<string name="extensions_enable_category">Välj tillägg att aktivera</string>
<string name="extensions_empty">Inga tillägg hittade</string>
<string name="extension_permission_title">Aktivera nytt tillägg \"%1$s\"?</string>
<string name="extension_permission_checkbox_title">Visa i %1$s</string>
<string name="extension_prefs_activation_title">Aktivera</string>
<string name="android_auto">Android Auto</string>
<string name="controls_prefs_category">Kontroller</string>
<string name="performance_prefs_category">Prestanda</string>
<string name="chroma_format">Tvinga videofärg</string>
<string name="chroma_format">Tvinga video färg</string>
<string name="chroma_format_summary">RGB 32-bitar: Standardfärgstyrka\nRGB 16-bitar: Bättre prestanda, men lägre kvalitet\nYUV: Bästa prestandan, men fungerar inte på alla enheter. Endast på Android 2.3 och senare.</string>
<string name="deblocking">Inställningar för avblockeringsfiltret</string>
<string name="deblocking_summary">Ändra inställningar för avblockeringsfiltret. Kan förbättra videokvaliteten. Endast avancerade användare.</string>
......@@ -337,16 +365,16 @@
<string name="network_caching_popup">Detta värde måste vara mellan 0 och 6000 ms</string>
<string name="quit">Avsluta och starta om applikationen</string>
<string name="developer_prefs_category">Utvecklare</string>
<string name="enable_verbose_mode">Detaljerad logginformation</string>
<string name="enable_verbose_mode_summary">Öka logginformationen (logcat)</string>
<string name="enable_verbose_mode">Detaljerad loggdata</string>
<string name="enable_verbose_mode_summary">Utöka logginformationen (logcat)</string>
<string name="debug_logs">Felsökningsloggar</string>
<string name="start_logging">Börja logga</string>
<string name="stop_logging">Sluta logga</string>
<string name="clear_log">Rensa loggen</string>
<string name="clear_log">Rensa logg</string>
<string name="log_service_title">Spela in VLC-loggar</string>
<string name="log_service_text">Öppna loggkonsolen</string>
<string name="copy_to_clipboard">Kopiera till urklipp</string>
<string name="copied_to_clipboard">Kopierade loggen till urklipp.</string>
<string name="copied_to_clipboard">Kopierade logg till urklipp.</string>
<string name="dump_logcat">Töm logcat-loggen</string>
<string name="dump_logcat_success">Logcat tömdes till %1$s!</string>
<string name="dump_logcat_failure">Misslyckades att tömma logcat.</string>
......@@ -358,12 +386,12 @@
<string name="drawer_open">Öppna navigeringsmenyn</string>
<string name="drawer_close">Stäng navigeringsmenyn</string>
<string name="network_browsing">Lokalt nätverk</string>
<string name="browsing">Bläddra</string>
<string name="browsing">Bläddring</string>
<string name="file_size">Filstorlek:</string>
<string name="audio_delay">Ljudfördröjning</string>
<string name="spu_delay">Undertextfördröjning</string>
<string name="sleep_time_not_set">inte angiven</string>
<string name="network_shares_discovery">Söker efter nätverksdelningar...</string>
<string name="network_shares_discovery">Letar efter nätverksdelningar...</string>
<string name="network_empty">Denna filkatalog är tom.</string>
<string name="network_connection_needed">Ingen anslutning till lokalt nätverk</string>
<string name="search_hint">Sök media</string>
......@@ -382,7 +410,7 @@
<string name="directory_empty">Katalogen är tom</string>
<string name="player_touch_title">Pekkontroller för video</string>
<string name="player_touch_enable_all">Aktivera pekkontroller</string>
<string name="player_touch_disable_brightness">Inaktivera kontroll för ljusstyrka</string>
<string name="player_touch_disable_brightness">Inaktivera kontroll av ljusstyrka</string>
<string name="player_touch_disable_all">Inaktivera alla pekkontroller</string>
<string name="tv_ui_title">Android TV-gränssnitt</string>
<string name="tv_ui_summary">Ändra gränssnitt till TV-anpassat tema</string>
......@@ -391,54 +419,55 @@
<!--Accessibility-->
<string name="more_actions">Fler åtgärder</string>
<string name="move">Flytta</string>
<string name="back_quit_lock">Tryck på tillbaka igen för att avsluta videon</string>
<string name="back_quit_lock">Trycka Backa igen för att avsluta video</string>
<string name="playlist_deleted">Spellistan raderades</string>
<string name="file_deleted">Filen raderades</string>
<string name="no_subs_found">Inga undertexter i denna katalog</string>
<string name="music_now_playing">Spelas upp nu</string>
<string name="music_now_playing">Spelar nu </string>
<!--Widget-->
<string name="widget_name_w">VLC - ljus widget</string>
<string name="widget_name_b">VLC - mörk widget</string>
<string name="allow_storage_access_title">Tillåt VLC att få åtkomst till video- och ljudfiler.</string>
<string name="allow_storage_access_title">Tillåt VLC att få åtkomst till video- och ljudfiler</string>
<string name="allow_storage_access_description">Du måste bevilja detta tillstånd för att VLC ska kunna komma åt mediafilerna på denna enhet.</string>
<string name="allow_settings_access_ringtone_title">Tillåt VLC att ändra ringsignalen</string>
<string name="allow_settings_access_ringtone_description">Du måste bevilja detta tillstånd för att VLC ska kunna använda denna låt som din ringsignal.</string>
<string name="allow_settings_access_brightness_title">Tillåt VLC att ändra ljusstyrkans läge</string>
<string name="allow_settings_access_brightness_description">Du måste bevilja detta tillstånd för att VLC ska kunna ändra ljusstyrkans läge.</string>
<string name="allow_settings_access_ringtone_description">Du måste bevilja detta tillstånd för att VLC ska kunna ändra din ringsignal till denna låt.</string>
<string name="allow_settings_access_brightness_title">Tillåt VLC att ändra ljusstyrkeläge</string>
<string name="allow_settings_access_brightness_description">Du måste bevilja detta tillstånd för att VLC ska kunna ändra ditt ljusstyrkeläge.</string>
<string name="allow_draw_overlays_title">Tillåt VLC att visa spelaren ovanpå andra appar</string>
<string name="allow_sdraw_overlays_description">Du måste bevilja detta tillstånd för att VLC ska kunna visa din video i ett poppupp över andra applikationer.</string>
<string name="allow_sdraw_overlays_description">Du måste bevilja detta tillstånd för att VLC ska kunna visa din video i ett popupp över andra applikationer.</string>
<string name="permission_ask_again">Bevilja tillstånd</string>
<string name="exit_app">Avsluta VLC</string>
<string name="exit_app_msg">Är du säker på att du vill avsluta VLC?</string>
<!--fast scroller-->
<string name="fastscroller_track">FastScroller-spår</string>
<string name="fastscroller_handle">FastScroller-handtag</string>
<!--Plugins-->
<string name="plugins">Insticksmoduler</string>
<string name="download_on_device">Ladda ned</string>
<string name="extension_empty">Inga objekt att visa, gå till tilläggets inställningarna för att skaffa några.</string>
<string name="extension_empty">Inga objekt att visa, gå till tilläggsinställningarna för att hämta några.</string>
<string name="opengl_title">OpenGL ES2-användning</string>
<string name="opengl_summary">Som standar används OpenGL ES2 för mjukvaruavkodning och hårdvaruavkodning vid behov (360°-videor).</string>
<string name="opengl_summary">Som standard används OpenGL ES2 för mjukvaruavkodning och hårdvaruavkodning vid behov (360°-videor).</string>
<string name="opengl_automatic">Automatisk</string>
<string name="opengl_on">Tvinga på</string>
<string name="opengl_off">Tvinga av</string>
<string name="network_favorites">Nätverksfavoriter</string>
<string name="network_shared_folders">Delade mappar</string>
<string name="encryption_warning">Varning, kryptering är inte tillgänglig i denna Android-version, lösenordet kommer att lagras på en privat utrymme men inte krypteras.</string>
<string name="encryption_warning">Varning, kryptering är inte tillgänglig i denna Android-version, lösenordet kommer att lagras på en privat utrymme men inte krypteras</string>
<string name="store_password">Kom ihåg lösenord</string>
<string name="add_to_playlist">Lägg till i spellista</string>
<string name="popup_playback_title">Spela video i ett poppupp-fönster</string>
<string name="popup_playback">Spelas i ett poppupp-fönster</string>
<string name="popup_playback_title">Spela video i ett popupp-fönster</string>
<string name="popup_playback">Spelas upp i ett popupp-fönster</string>
<string name="popup_expand">Utvidga video</string>
<string name="snack_subloader_sub_found">Nedladdade undertexter</string>
<string name="snack_subloader_sub_found">Undertexter laddades ned</string>
<string name="snack_subloader_sub_not_found">Inga undertexter hittades</string>
<string name="dialog_subloader_success">Hittade undertexter för:</string>
<string name="dialog_subloader_fails">Hittade inte undertexter för:</string>
<string name="dialog_subloader_sumup">Nedladdning slutförd</string>
<string name="download_subtitles">Ladda ned undertexter</string>
<string name="preferences_languages_download">Undertextspråk</string>
<string name="preferences_languages_download">Språk för undertexter</string>
<string name="list_languages_download_summary">Språk att ladda ned när undertexter hämtas</string>
<string name="list_languages_download_title">Nedladdningsspråk för undertexter</string>
<string name="service_unavailable">Tjänst ej tillgänglig</string>
<string name="service_unavailable">Tjänsten är inte tillgänglig</string>
<string name="subs_dl_lang_fail">Misslyckades att ändra undertextspråk, försök att ändra det i appinställningarna</string>
<string name="downloading_subtitles">Laddar ned undertexter</string>
<string name="browse_folder">Bläddra mapp</string>
......@@ -459,8 +488,28 @@
<string name="tv_settings_hint">Håll ned OK-knappen för att markera/avmarkera kataloger</string>
<string name="ml_external_storage_title">Nytt externt lagringsutrymme upptäcktes</string>
<string name="ml_external_storage_msg">Vill du att VLC lägger till enheten %1$s i ditt mediabibliotek?</string>
<string name="last_added_media">senast inlagt</string>
<string name="ml_external_storage_accept">Ja</string>
<string name="ml_external_storage_decline">Nej</string>
<string name="last_added_media">senast tillagt</string>
<string name="no">Nej</string>
<string name="loading_medialibrary">Läser in mediabiblioteket...</string>
<string name="yes">ja</string>
<string name="loading_medialibrary">Läser in mediabibliotek...</string>
<string name="yes">Ja</string>
<string name="custom_set_save_title">Osparade ändringar</string>
<string name="custom_set_save_warning">Varning: osparade ändringar</string>
<string name="existing_custom_set_save_message">Spara equalizerinställning som…</string>
<string name="new_custom_set_save_message">Spara ny equalizerinställning som…</string>
<string name="save">Spara</string>
<string name="do_not_save">Spara inte</string>
<string name="custom_set_deleted_message">Anpassad eq-inställning \"%1$s\" raderad.</string>
<string name="custom_set_wrong_input">Ogiltigt namn.</string>
<string name="custom_set_already_exist">Eq-inställning med detta namnet finns redan</string>
<string name="custom_set_restored">Anpassad eq-inställning återställd.</string>
<string name="unsaved_set_deleted_message">Ej sparad eq-inställning raderad.</string>
<string name="equalizer_new_preset_name">Ny</string>
<string name="settings_ml_block_scan">Mediabiblioteket söker igenom din enhet precis nu</string>
<string name="recommendations">Rekommendationer</string>
<string name="recommendations_desc">Rekommendationskort vid start</string>
<string name="browser_quick_access">Snabbåtkomst</string>
<string name="browser_storages">Lagringsytor</string>
<string name="msg_delete_failed">Misslyckades att radera mediafilen %1$s</string>
</resources>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment