Commit 4e1829bc authored by Aled Powell's avatar Aled Powell Committed by Geoffrey Métais

l10n: Welsh update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>


(cherry picked from commit c51c8643743f1b703f17a0f1023a3f979e092655)
parent 5f201337
......@@ -7,10 +7,16 @@
<string name="sortby">Trefnu yn ôl…</string>
<string name="sortby_name">Enw</string>
<string name="sortby_name_desc">Enw (disg.)</string>
<string name="sortby_artist_name">Enw artist</string>
<string name="sortby_artist_name_desc">Enw artist (disg.)\n</string>
<string name="sortby_album_name">Enw albwm</string>
<string name="sortby_album_name_desc">Enw albwm (disg.)</string>
<string name="sortby_length">Hyd</string>
<string name="sortby_length_desc">Hyd (disg.)</string>
<string name="sortby_date">Dyddiad</string>
<string name="sortby_date_desc">Dyddiad (disg.)</string>
<string name="sortby_number">Nifer traciau</string>
<string name="sortby_number_desc">Nifer traciau (disg.)</string>
<string name="searchable_hint">Chwilio…</string>
<string name="history">Hanes</string>
<plurals name="search_found_results_quantity">
......@@ -20,12 +26,16 @@
<item quantity="other">Canfuwyd %d canlyniad</item>
</plurals>
<string name="play">Chwarae</string>
<string name="playback">Chwarae</string>
<string name="playback_controls">Rheolaeth chwarae</string>
<string name="medialibrary_scan">Sganio\'r llyfgell cyfryngau</string>
<string name="Medialibrary_progress">Diweddariadau cynydd sganio\'r llyfrgell cyfryngau</string>
<string name="play_from_start">Chwarae o\'r dechrau</string>
<string name="play_as_audio">Chwarae fel sain</string>
<string name="play_as_video">Chwarae fel fideo</string>
<string name="video_app_switch_title">Gweithred wrth newid aplen</string>
<string name="video_app_switch_summary">Dewisa beth sy\'n digwydd i VLC pan wyt ti\'n newid i ap arall wrth chwarae fideo.</string>
<string name="play_pip_title">Chwarae fideo mewn modd llun-o-fewn-llun</string>
<string name="video_app_switch_title">Modd cefndir/PIP</string>
<string name="video_app_switch_summary">Dewisa beth mae VLC i\'w wneud pan wyt ti\'n newid i aplen arall tra\'n chwarae fideo.</string>
<string name="play_pip_title">Chwarae fideos mewn modd Llun-o-fewn-llun</string>
<string name="play_as_audio_background">Chwarae fideos yn y cefndir</string>
<string name="append">Atodi</string>
<string name="insert_next">Mewnosod y nesaf</string>
......@@ -38,7 +48,7 @@
<string name="info">Gwybodaeth</string>
<string name="confirm_delete">Dileu\'r ffeil \'%1$s\'?</string>
<string name="confirm_delete_folder">Dileu\'r ffolder \'%1$s\' a\'i holl gynnwys?</string>
<string name="confirm_delete_playlist">Dileu rhestr chwarae \'%1$s\'?</string>
<string name="confirm_delete_playlist">Dileu\'r rhestr chwarae \'%1$s?\'</string>
<string name="ringtone_set">Gosodwyd y ffeil \'%1$s\' fel y tôn canu.</string>
<string name="ringtone_error">Roedd gwall wrth osod y sain canu.</string>
<string name="pause">Oedi</string>
......@@ -47,6 +57,7 @@
<string name="unknown_artist">Artist Anhysbys</string>
<string name="unknown_album">Albwm Anhysbys</string>
<string name="unknown_genre">Genre Anhysbys</string>
<string name="unknown_number">Nifer anhysbys o draciau</string>
<string name="songs">Traciau</string>
<plurals name="songs_quantity">
<item quantity="one">1 trac</item>
......@@ -97,32 +108,32 @@
<string name="directories">Cyfeiriaduron</string>
<string name="loading">Yn llwytho…</string>
<string name="please_wait">Arhoswch…</string>
<string name="nomedia">Ni chanfuwyd ffeiliau cyfryngau. Dewisa ffeiliau o dy ddyfais neu addasu dy osodiadau.</string>
<string name="nomedia">Ni chanfuwyd ffeiliau cyfryngau. Trosglwyddwch neu lawrlwythwch ffeiliau i\'ch dyfais neu addaswch eich gosodiadau.</string>
<string name="noplaylist">Ni chanfuwyd rhestr chwarae.</string>
<string name="mediafiles">Ffeiliau cyfryngau</string>
<string name="notavailable">dim ar gael</string>
<string name="notavailable">ddim ar gael</string>
<string name="nosubdirectory">Dim is-gyfeiriaduron.</string>
<string name="directorynotfound">Methwyd dod o hyd i\'r cyfeiriadur \'%1$s\'.</string>
<string name="nohistory">Does dim hanes chwarae eto.</string>
<string name="validation">Wyt yn sicr?</string>
<string name="cover_art">Dyluniad clawr</string>
<string name="shuffle_title">Modd cymysgu</string>
<string name="shuffle">Cymysgu Ffwrdd</string>
<string name="shuffle_on">Cymysgu Ar</string>
<string name="shuffle">Dim Cymysgu</string>
<string name="shuffle_on">Cymysgu Traciau</string>
<string name="repeat_title">Modd ail-chwarae</string>
<string name="repeat">Ail-chwarae dim</string>
<string name="repeat">Dim ail-chwarae</string>
<string name="repeat_single">Ail-chwarae sengl</string>
<string name="repeat_all">Ail-chwarae\'r cwbl</string>
<string name="repeat_all">Ail-chwarae\'r cyfan</string>
<string name="previous">Blaenorol</string>
<string name="stop">Stopio</string>
<string name="next">Nesaf</string>
<string name="firstsong">Trac cyntaf y rhestr chwarae</string>
<string name="lastsong">Trac olaf y rhestr chwarae</string>
<string name="locked">Ar glo</string>
<string name="unlocked">Dim ar glo</string>
<string name="unlocked">Ddim ar glo</string>
<string name="surface_best_fit">Ffit orau</string>
<string name="surface_fit_screen">Ffitio i\'r sgrîn</string>
<string name="surface_fill">Llenwi\'r sgrîn</string>
<string name="surface_fill">Llenwi\'r sgrin</string>
<string name="surface_original">Canoli</string>
<string name="thumbnail">Braslun bawd</string>
<string name="unseekable_stream">Ffrwd heb bosib dewis man chwarae</string>
......@@ -131,15 +142,16 @@
<string name="track_video">Trac fideo</string>
<string name="track_text">Trac isdeitlau</string>
<string name="track_unknown">Trac anhysbys</string>
<string name="track_bitrate_info">Didradd: %1$s/e\n</string>
<string name="track_bitrate_info">Didradd: %1$s/s\n</string>
<string name="track_codec_info">Codec: %1$s\n</string>
<string name="track_language_info">Iaith: %1$s\n</string>
<string name="volume">Sain</string>
<string name="sound_on">Sain Ar</string>
<string name="sound_off">Sain Ffwrdd</string>
<string name="brightness">Disgleirdeb</string>
<string name="navmenu">dewislen </string>
<string name="navmenu">dewislen llywio</string>
<string name="advanced">dewisiadau uwch</string>
<string name="audio_boost_warning">Llusga fyny eto i fynd dros 100%</string>
<plurals name="track_channels_info_quantity">
<item quantity="one">1 sianel\n</item>
<item quantity="two">%1$d sianel\n</item>
......@@ -152,35 +164,36 @@
<string name="tools">Offer</string>
<string name="playback_speed">Cyflymder chwarae</string>
<string name="sleep_title">Amserydd cysgu</string>
<string name="sleep_in">Cysgu mewn</string>
<string name="sleep_in">Mynd i gysgu mewn</string>
<string name="sleep_cancel">Diffodd yr amserydd cysgu</string>
<string name="jump_to_time">Neidio i amser</string>
<string name="subtitle_label">Ychwanegu ffeil isdeitlau</string>
<string name="subtitle_select">Dewis ffeil isdeitlau</string>
<string name="no_file_picker_found">Ni chanfuwyd dewiswr ffeiliau ar y system.</string>
<string name="server_add_title">Ychwanegu gweinydd i\'r ffefrynnau</string>
<string name="server_domain_hint">Cyfeirid gweinydd (enw parth neu IP)</string>
<string name="server_share_hint">Enw rhannu rhwydwaith (neu gyfeiriad IP)</string>
<string name="server_add_title">Ychwanegu gweinydd newydd i\'r ffefrynnau</string>
<string name="server_domain_hint">Cyfeiriad gweinydd (IP neu enw parth)</string>
<string name="server_share_hint">Enw rhwydwaith rhannu (neu gyfeiriad IP)</string>
<string name="server_folder_hint">Llwybr ffolder (opsiynol)</string>
<string name="server_username_hint">Enw defnyddiwr</string>
<string name="server_servername_hint">Enw\'r gweinydd, er cyfleustra</string>
<string name="server_servername_hint">Enw gweinydd, ar gyfer cyfleustra</string>
<string name="server_port">Porth:</string>
<string name="login">Mewngofnodi</string>
<string name="password">Cyfrinair</string>
<string name="search_results">Canlyniadau chwilio</string>
<string name="search_no_result">Ni chanfuwyd cyfrwng</string>
<string name="search_no_result">Ni chanfuwyd cyfryngau</string>
<string name="favorites_add">Ychwanegu i\'r ffefrynnau</string>
<string name="favorites_remove">Tynnu o\'r ffefrynnau</string>
<string name="favorites_edit">Golygu</string>
<string name="favorite_added">Wedi ei cadw i\'r ffefrynnau</string>
<string name="favorite_removed">Wedi ei tynnu o\'r ffefrynnau</string>
<string name="favorite_added">Wedi ei gadw i\'r ffefrynnau</string>
<string name="favorite_removed">Wedi ei dynnu o\'r ffefrynnau</string>
<string name="open">Agor</string>
<string name="open_mrl">Agor MRL</string>
<string name="open_mrl">Llif</string>
<string name="open_mrl_dialog_title">Agor ffrwd rhwydwaith</string>
<string name="open_mrl_dialog_msg">Rhowch MRL y cyfrwng: e.e. http://, mms:// neu rtsp://</string>
<string name="open_mrl_dialog_msg">Rho gyfeiriad rhwydwaith: e.e. http://, mms:// neu rtsp://</string>
<string name="error_not_compatible">Nid yw\'r fersiwn hon o VLC ar gyfer Android™ yn gweithio ar eich dyfais chi ar hyn o\'r bryd.</string>
<string name="error_problem">Roedd problem wrth llwytho VLC ar gyfer Android™ a buodd rhaid ei gau.</string>
<string name="error_message_is">Y neges gwall yw (cofiwch grybwyll hwn wrth ddadfygio):\n</string>
<string name="empty" translatable="false"></string>
<string name="encountered_error_title">Gwall chwarae</string>
<string name="encountered_error_message">Cafodd VLC wall gyda\'r cyfrwng hwn.\nCeisiwch ail-lwytho\'r llyfrgell cyfryngau.</string>
<string name="invalid_location">Ni all chwarae\'r lleoliad %1$s.</string>
......@@ -209,7 +222,7 @@
<string name="show_playlist">Dangos rhestr chwarae</string>
<string name="hold_to_stop">Dal lawr i stopio</string>
<!-- About -->
<string name="app_name_full">VLC ar gyfer Android</string>
<string name="app_name_full">VLC ar gyfer Android</string>
<string name="licence">Trwydded</string>
<string name="revision">Adolygiad</string>
<string name="about">Ynghylch</string>
......@@ -217,7 +230,7 @@
<string name="compiled_by">Cafodd y fersiwn hon o VLC ei grynhoi gan:</string>
<string name="vlc_authors">Awduron VLC.</string>
<!-- Preferences -->
<string name="preferences">Dewisiadau</string>
<string name="preferences">Gosodiadau</string>
<string name="general_prefs_category">Cyffredin</string>
<string name="directories_summary">Dewis cyfeiriaduron i\'w gynnwys yn y llyfrgell cyfryngau</string>
<string name="add_custom_path">Ychwanegu lleoliad penodol</string>
......@@ -228,14 +241,14 @@
<string name="hardware_acceleration_disabled">Analluogwyd</string>
<string name="hardware_acceleration_decoding">Cyflymiad datgodio</string>
<string name="hardware_acceleration_full">Cyflymiad llawn</string>
<string name="dev_hardware_decoder">Datgodiwr caledwedd uwch</string>
<string name="dev_hardware_decoder_summary">Gorfodi datgodiwr caledwedd (defnyddwyr profiadol)</string>
<string name="dev_hardware_decoder">Uwch ddatgodiwr caledwedd </string>
<string name="dev_hardware_decoder_summary">Gorfodi datgodiwr caledwedd - defnyddwyr uwch yn unig</string>
<string name="dev_hardware_decoder_omx">iomx</string>
<string name="dev_hardware_decoder_omx_dr">iomx-dr</string>
<string name="dev_hardware_decoder_mediacodec">mediacodec</string>
<string name="dev_hardware_decoder_mediacodec_dr">mediacodec-dr</string>
<string name="automatic">Awtomatig</string>
<string name="screen_orientation">Gorweddiad sgrîn fideo</string>
<string name="screen_orientation">Gorweddiad sgrin fideo</string>
<string name="screen_orientation_sensor">Awtomatig (synhwyro)</string>
<string name="screen_orientation_start_lock">Ar glo wrth ddechrau</string>
<string name="screen_orientation_portrait">Darlun</string>
......@@ -243,35 +256,37 @@
<string name="screen_orientation_reverse_portrait">Darlun gwrthwyneb</string>
<string name="screen_orientation_reverse_landscape">Tirlun gwrthwyneb</string>
<string name="enable_black_theme">Galluogi\'r thema du</string>
<string name="enable_black_theme_summary">Newidiwch liwiau\'r rhyngwyneb i fod yn fwy cyfforddus mewn amgylchedd heb lawer o olau.</string>
<string name="enable_black_theme_summary">Gall newid lliwiau\'r rhyngwyneb creu golwg mwy cyfforddus mewn amgylchedd heb lawer o olau. </string>
<string name="subtitle_text_encoding">Amgodiad testun isdeitlau</string>
<string name="daynight_title">Modd DyddNos</string>
<string name="daynight_summary">Newid i fodd nos yn awtomatig am amser addas</string>
<string name="daynight_summary">Newid i fodd nos am amser penodol</string>
<string name="extra_prefs_category">Gosodiadau ychwanegol</string>
<string name="interface_prefs_screen">Rhyngwyneb</string>
<string name="interface_gui">Dangosydd</string>
<string name="interface_secondary_display_category_title">Ail ddangosydd</string>
<string name="interface_secondary_display_category_summary">Gosodiadau man mae ail ddangosydd wedi\'i gysylltu (HDMI/Chromecast).</string>
<string name="enable_clone_mode">Ffafrio clôn</string>
<string name="enable_clone_mode_summary">Clonio sgrîn y ddyfais heb remote control.</string>
<string name="enable_clone_mode_summary">Clonio sgrin y ddyfais heb remote control.</string>
<string name="interface_other_category">Rhyngwyneb - Arall</string>
<string name="video_prefs_category">Fideo</string>
<string name="video_min_group_length_title">Fideos fesul grŵp</string>
<string name="video_min_group_length_summary">Caiff fideos eu rhoi mewn grwpiau yn ôl llythyren gyntaf yr enw.</string>
<string name="video_min_group_length_disable">Anallugoi</string>
<string name="video_min_group_length_first">Llythyren gyntaf yn unig</string>
<string name="video_min_group_length_title">Grwpio fideos</string>
<string name="video_min_group_length_summary">Grwpio fideos yn ôl eu llythrennau cyntaf.</string>
<string name="video_min_group_length_disable">Analluogi</string>
<string name="video_min_group_length_first">Llythyren cyntaf yn unig</string>
<string name="video_min_group_length_short">Nifer fach o lythrennau (6)</string>
<string name="video_min_group_length_long">Nifer fawr o lythrennau (9)</string>
<string name="media_seen">Dangos nod bod y fideo wedi\'i gwylio</string>
<string name="media_seen_summary">Nodi fideo fel wedi ei gwylio pan fyddet wedi ei chwarae i\'r diwedd.</string>
<string name="force_list_portrait">Dim grid ym modd darlun</string>
<string name="force_list_portrait_summary">Dangos fideos mewn rhestr yn lle grid ym modd darlun</string>
<string name="force_play_all_summary">Chwarae pob fideo, gan ddechrau gyda\'r un a gliciwyd.</string>
<string name="force_play_all_title">Modd rhestr chwarae fideos</string>
<string name="save_brightness_summary">Cofio\'r lefel disgleirdeb yn y chwaraeydd fideo</string>
<string name="save_brightness_title">Cadw\'r lefel disgleirdeb ar gyfer fideo</string>
<string name="save_audiodelay_summary">Cadw oediad sain unigryw ar gyfer pob fideo</string>
<string name="save_brightness_summary">Cofio lefel disgleirdeb yn y chwaraeydd fideo</string>
<string name="save_brightness_title">Cadw lefel disgleirdeb ar gyfer fideo</string>
<string name="save_audiodelay_summary">Cadw\'r oediad sain unigryw ar gyfer pob fideo</string>
<string name="save_audiodelay_title">Cadw oediad sain</string>
<string name="enable_brightness_gesture_title">Cyffyrddiad disgleirdeb</string>
<string name="enable_brightness_gesture_summary">Rheoli disgleirdeb gan gyffwrdd y sgrîn wrth chwarae fideo</string>
<string name="enable_brightness_gesture_summary">Rheoli disgleirdeb gan gyffwrdd y sgrin wrth chwarae fideo</string>
<string name="enable_volume_gesture_title">Cyffyrddiad sain</string>
<string name="enable_volume_gesture_summary">Rheoli\'r sain gan gyffwrdd y sgrîn wrth chwarae fideo</string>
<string name="enable_seek_buttons">Galluogi botymau canfod</string>
......@@ -281,24 +296,26 @@
<string name="popup_keepscreen_title">Cadw\'r sgrin YMLAEN mewn modd Ffenestr Llaim</string>
<string name="popup_keepscreen_summary">Cadw\'r sgrin YMLAEN tro bod ffenestr llaim yn ymddangos, hyd yn oed os yw\'r fideo wedi ei oedi.</string>
<string name="browser_show_hidden_files_title">Dangos ffeiliau cudd</string>
<string name="browser_show_hidden_files_summary">Dangos ffeiliau cudd mewn porwyr</string>
<string name="browser_show_hidden_files_summary">Dangos ffeiliau cudd wrth bori</string>
<string name="subtitles_prefs_category">Isdeitlau</string>
<string name="subtitles_size_title">Maint Isdeitlau</string>
<string name="subtitles_size_title">Maint isdeitlau</string>
<string name="subtitles_size_small">Bach</string>
<string name="subtitles_size_normal">Arferol</string>
<string name="subtitles_size_big">Mawr</string>
<string name="subtitles_size_huge">Anferth</string>
<string name="subtitles_color_title">Lliw Isdeitlau</string>
<string name="subtitles_color_title">Lliw isdeitlau</string>
<string name="subtitles_color_white">Gwyn</string>
<string name="subtitles_color_gray">Llwyd</string>
<string name="subtitles_color_pink">Pinc</string>
<string name="subtitles_color_blue">Glas</string>
<string name="subtitles_color_yellow">Melyn</string>
<string name="subtitles_color_green">Gwyrdd</string>
<string name="subtitles_background_title">Cefndir Isdeitlau</string>
<string name="subtitles_background_title">Cefndir isdeitlau</string>
<string name="subtitles_bold_title">Isdeitlau trwm</string>
<string name="audio_prefs_category">Sain</string>
<string name="lockscreen_cover_title">Clawr y cyfrwng ar y sgrîn cloi</string>
<string name="lockscreen_cover_summary">Os ar gael, gosod delwedd clawr y trac, albwm neu fideo sy\'n chwarae fel delwedd sgrîn cloi\'r ddyfais.</string>
<string name="playlist_animate_scroll_title">Animeiddio awto-sgrolio\'r rhestr chwarae gyfredol</string>
<string name="lockscreen_cover_summary">Pan ar gael, gosod clawr yr albwm, llyfr, ayyb, fel delwedd sgrin cloi dy ddyfais.</string>
<string name="playlist_animate_scroll_title">Animeiddio awto-sgrolio\'r rhestr chwarae bresennol</string>
<string name="playlist_animate_scroll_summary">Animeiddio sgrolio wrth newid cyfrwng</string>
<string name="audio_title_alignment">Aliniad teitl sain</string>
<string name="audio_title_alignment_default"> Rhagosodedig</string>
......@@ -307,16 +324,25 @@
<string name="audio_title_alignment_right">Dde</string>
<string name="audio_title_alignment_marquee">Pabell fawr</string>
<string name="audio_save_repeat_title">Cadw\'r modd ail-chwarae</string>
<string name="audio_save_repeat_summary">Cofio\'r modd ail-chwarae wrth lwytho rhestrau chwarae sain</string>
<string name="audio_save_repeat_summary">Cofio\'r modd ail-chwarae wrth lwytho rhestrau chwarae sain.</string>
<string name="audio_boost_title">Hwb-sain</string>
<string name="audio_boost_summary">Galluogi sain hyd at 200%</string>
<string name="headset_prefs_category">Clustffonau</string>
<string name="enable_headset_detection">Canfod clustffonau</string>
<string name="enable_headset_detection_summary">Synhwyro cysylltu a datgysylltu clustffonau </string>
<string name="enable_headset_detection_summary">Synhwyro cysylltu a datgysylltu clustffonau</string>
<string name="enable_play_on_headset_insertion">Parhau wrth gysylltu clustffonau</string>
<string name="enable_play_on_headset_insertion_summary">Oedi fel arall</string>
<string name="enable_steal_remote_control">Rheolaeth diwifr i\'r clustffonau yn unig</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">Osgoi gwrthdaro gan atal aplenni eraill rhag cael rheolaeth ddiwifr (Ar ffonau clic-dwbl HTC, mae hyn yn rhwystro deialu.)</string>
<string name="aout">Allbwn sain</string>
<string name="aout_summary">Newid y dull mae VLC yn ei ddefnyddio i allbynnu sain</string>
<string name="extensions_prefs_category">Estyniadau</string>
<string name="extensions_enable_category">Dewisa estyniadau i\'w galluogi</string>
<string name="extensions_empty">Heb ganfod unrhyw estyniad</string>
<string name="extension_permission_title">Rhoi\'r estyniad \"%1$s\" ar waith?</string>
<string name="extension_permission_checkbox_title">Dangos yn %1$s</string>
<string name="extension_prefs_activation_title">Rhoi ar waith</string>
<string name="android_auto">Android Awto</string>
<string name="controls_prefs_category">Rheolaeth</string>
<string name="performance_prefs_category">Perfformiad</string>
<string name="chroma_format">Gorfodi lliw fideo</string>
......@@ -377,7 +403,6 @@
<string name="audio_delay">Oediad sain</string>
<string name="spu_delay">Oediad isdeitlau</string>
<string name="sleep_time_not_set">dim wedi\'i gosod</string>
<string name="network_shares_discovery">Yn edrych am gynnwys a rhennir ar y rhwydwaith....</string>
<string name="network_empty">Mae\'r cyfeiriadur hwn yn wag.</string>
<string name="network_connection_needed">Dim cysylltiad i\'r rhwydwaith lleol</string>
<string name="search_hint">Chwilio cyfryngau</string>
......@@ -403,9 +428,9 @@
<string name="medialibrary">Llyfrgell cyfryngau</string>
<string name="medialibrary_directories">Ffolderi llyfrgell cyfryngau</string>
<!--Accessibility-->
<string name="more_actions">Mwy o Weithredoedd</string>
<string name="more_actions">Rhagor o Weithredoedd</string>
<string name="move">Symud</string>
<string name="back_quit_lock">Pwyswch nôl eto i adael fideo</string>
<string name="back_quit_lock">Pwysa Nôl eto i adael y fideo</string>
<string name="playlist_deleted">Dileuwyd y rhestr chwarae</string>
<string name="file_deleted">Dileuwyd y ffeil</string>
<string name="no_subs_found">Nid oes isdeitlau yn y cyfeiriadur hwn</string>
......@@ -414,15 +439,16 @@
<string name="widget_name_w">Teclyn VLC Gwyn</string>
<string name="widget_name_b">Teclyn VLC Tywyll</string>
<string name="allow_storage_access_title">Caniatáu VLC i gael at ffeiliau fideo a sain</string>
<string name="allow_storage_access_description">Mae eich caniatâd ar VLC i gael at ffeiliau cyfryngau ar y ddyfais hon.</string>
<string name="allow_settings_access_ringtone_title">Caniatáu VLC i osod sain canu galwadau ffôn</string>
<string name="allow_settings_access_ringtone_description">Mae VLC angen ichi ganiatáu hyn er mwyn osod y trac hwn fel sain canu eich galwadau ffôn.</string>
<string name="allow_storage_access_description">Mae VLC angen eich caniatâd er mwyn cael at ffeiliau cyfryngau ar y ddyfais hon.</string>
<string name="allow_settings_access_ringtone_title">Caniatáu VLC i osod y sain canu</string>
<string name="allow_settings_access_ringtone_description">Mae angen eich caniatâd ar VLC i osod y trac hwn fel sain canu eich ffôn.</string>
<string name="allow_settings_access_brightness_title">Caniatáu VLC i newid modd disgleirdeb</string>
<string name="allow_settings_access_brightness_description">Mae VLC angen ichi ganiatáu hyn er mwyn newid modd disgleirdeb eich dyfais.</string>
<string name="allow_draw_overlays_title">Caniatáu VLC mewn ffenestr llaim dros aplenni eraill</string>
<string name="allow_sdraw_overlays_description">Mae VLC angen ichi ganiatáu hyn er mwyn dangos eich fideo mewn ffenestr dros ben aplenni eraill.</string>
<string name="permission_ask_again">Caniatáu</string>
<string name="exit_app">Cau VLC</string>
<string name="exit_app_msg">Wyt ti wir eisiau gadael VLC?</string>
<!--fast scroller-->
<string name="fastscroller_track">Tracio FastScroller</string>
<string name="fastscroller_handle">Handlen FastScroller</string>
......@@ -435,8 +461,8 @@
<string name="opengl_automatic">Awtomatig</string>
<string name="opengl_on">Gorfodi Ymlaen</string>
<string name="opengl_off">Gorfodi Ffwrdd</string>
<string name="network_favorites">Hoff rwydweithiau</string>
<string name="network_shared_folders">Ffolderi a rhannwyd</string>
<string name="network_favorites">Ffefrynnau rhwydwaith</string>
<string name="network_shared_folders">Ffolderi wedi eu rhannu</string>
<string name="encryption_warning">Rhybudd - Nid yw\'n bosib amgryptio ar y fersiwn hwn o Android. Caiff y cyfrinair ei gadw mewn man preifat ond heb ei amgryptio.</string>
<string name="store_password">Cofio\'r cyfrinair</string>
<string name="add_to_playlist">Ychwanegu i\'r rhestr chwarae</string>
......@@ -458,7 +484,6 @@
<string name="browse_folder">Pori\'r ffolder</string>
<string name="listen">Gwrando</string>
<string name="subtitles_download_title">Lawrlwytho isdeitlau</string>
<string name="connecting">Yn cysylltu...</string>
<string name="save_bluetooth_delay">oediad cadw ar gyfer dyfais ddantlas</string>
<string name="episodes">penodau</string>
<string name="movies">ffilmiau</string>
......@@ -473,8 +498,24 @@
<string name="tv_settings_hint">Dalia\'r botwm \"Iawn\" i ddewis/dad-ddewis ffolderi</string>
<string name="ml_external_storage_title">Wedi canfod storfa allanol newydd</string>
<string name="ml_external_storage_msg">Wyt ti am i VLC ychwanegu\'r ddyfais %1$s i dy lyfrgell cyfryngau?</string>
<string name="ml_external_storage_accept">Ie</string>
<string name="ml_external_storage_decline">Na</string>
<string name="last_added_media">ychwanegwyd diwethaf</string>
<string name="no">Na</string>
<string name="loading_medialibrary">Yn llwytho\'r Metalyfrgell...</string>
<string name="yes">ie</string>
<string name="yes">Ie.</string>
<string name="custom_set_save_title">Newidiadau heb eu cadw</string>
<string name="custom_set_save_warning">Rhybydd: newidiadau heb eu cadw</string>
<string name="save">Cadw</string>
<string name="do_not_save">Peidio cadw</string>
<string name="custom_set_deleted_message">Set cydraddolydd \"%1$s\" wedi ei dileu</string>
<string name="custom_set_wrong_input">Enw annilys.</string>
<string name="custom_set_already_exist">Mae set cydraddolydd gyda\'r enw hwn eisoes yn bodoli.</string>
<string name="custom_set_restored">Cafodd y set cydraddolydd ei hadfer.</string>
<string name="unsaved_set_deleted_message">Cafodd y set cydraddolydd heb ei chadw ei dileu.</string>
<string name="equalizer_new_preset_name">Newydd</string>
<string name="settings_ml_block_scan">Mae\'r llyfrgell cyfryngau yn sganio dy ddyfeisiau ar hyn o bryd.</string>
<string name="recommendations">Awgrymiadau</string>
<string name="recommendations_desc">Cardiau argymhellion ar lansiwr</string>
<string name="browser_quick_access">Mynediad Cyflym</string>
<string name="browser_storages">Storfeydd</string>
</resources>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment