strings.xml 20.9 KB
Newer Older
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
2
<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
3
  <!-- Main VLC Interface -->
4
  <string name="ok">OK</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
5
  <string name="cancel">Zrušiť</string>
6
  <string name="other">Iné</string>
7
  <string name="sortby">Zoradiť podľa…</string>
Marian Hikanik's avatar
Marian Hikanik committed
8
  <string name="sortby_name">názvu</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
9
  <string name="sortby_name_desc">Názov (opis)</string>
Marian Hikanik's avatar
Marian Hikanik committed
10
  <string name="sortby_length">dĺžky</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
11 12 13
  <string name="sortby_length_desc">Dĺžka (opis)</string>
  <string name="sortby_date">Dátum</string>
  <string name="sortby_date_desc">Dátum (opis)</string>
14
  <string name="searchable_hint">Vyhľadávať…</string>
Edward Wang's avatar
Edward Wang committed
15
  <string name="history">História</string>
16
  <plurals name="search_found_results_quantity">
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
17 18 19
    <item quantity="one">Nájdený %d výsledok</item>
    <item quantity="few">Počet nájdených výsledkov: %d</item>
    <item quantity="other">Počet nájdených výsledkov: %d</item>
20
  </plurals>
Marian Hikanik's avatar
Marian Hikanik committed
21
  <string name="play">Prehrať</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
22
  <string name="play_from_start">Prehrať od začiatku</string>
23 24
  <string name="play_as_audio">Prehrať ako audio</string>
  <string name="play_as_video">Prehrať ako video</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
25 26
  <string name="play_as_audio_background">Prehrávať videá na pozadí</string>
  <string name="play_as_audio_background_summary">Pokračovať v prehrávaní videa na pozadí pri vypnutí obrazovky zariadenia alebo kliknutí na tlačidlo HOME.</string>
Marian Hikanik's avatar
Marian Hikanik committed
27 28 29
  <string name="append">Pripojiť</string>
  <string name="play_all">Prehrať všetko</string>
  <string name="append_all">Pripojiť všetko</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
30
  <string name="last_playlist">Posledný playlist</string>
Marian Hikanik's avatar
Marian Hikanik committed
31
  <string name="delete">Vymazať</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
32
  <string name="remove">Odstrániť</string>
33
  <string name="set_song">Nastaviť ako zvonenie</string>
Marian Hikanik's avatar
Marian Hikanik committed
34
  <string name="info">Informácia</string>
35
  <string name="confirm_delete">Vymazať súbor \'%1$s\'?</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
36
  <string name="confirm_delete_playlist">Vymazať playlist \'%1$s\'?</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
37 38
  <string name="ringtone_set">Súbor \'%1$s\' bol nastavený ako tón vyzváňania.</string>
  <string name="ringtone_error">Počas nastavovania tónu vyzváňania nastala chyba.</string>
Marian Hikanik's avatar
Marian Hikanik committed
39
  <string name="pause">Pozastaviť</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
40
  <string name="not_show_again">Už nezobrazovať túto správu.</string>
41
  <string name="info_title">VLC</string>
Marian Hikanik's avatar
Marian Hikanik committed
42 43 44 45
  <string name="unknown_artist">Neznámy umelec</string>
  <string name="unknown_album">Neznámy album</string>
  <string name="unknown_genre">Neznámy žáner</string>
  <string name="songs">Skladby</string>
46
  <plurals name="songs_quantity">
Marian Hikanik's avatar
Marian Hikanik committed
47
    <item quantity="one">1 skladba</item>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
48 49
    <item quantity="few">%d skladby</item>
    <item quantity="other">%d skladieb</item>
Marian Hikanik's avatar
Marian Hikanik committed
50 51 52
  </plurals>
  <string name="artists">Umelci</string>
  <string name="albums">Albumy</string>
53
  <plurals name="albums_quantity">
Marian Hikanik's avatar
Marian Hikanik committed
54
    <item quantity="one">1 album</item>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
55 56
    <item quantity="few">%d albumy</item>
    <item quantity="other">%d albumov</item>
Marian Hikanik's avatar
Marian Hikanik committed
57
  </plurals>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
58
  <plurals name="subfolders_quantity">
Marian Hikanik's avatar
Marian Hikanik committed
59
    <item quantity="one">1 podpriečinok</item>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
60 61
    <item quantity="few">%d podpriečinky</item>
    <item quantity="other">%d podpriečinkov</item>
Marian Hikanik's avatar
Marian Hikanik committed
62
  </plurals>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
63 64 65 66 67
  <plurals name="mediafiles_quantity">
    <item quantity="one">1 súbor s médiom</item>
    <item quantity="few">%d súbory s médiami</item>
    <item quantity="other">%d súborov s médiami</item>
  </plurals>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
68 69 70 71 72
  <plurals name="videos_quantity">
    <item quantity="one">%d video</item>
    <item quantity="few">%d videá</item>
    <item quantity="other">%d videí</item>
  </plurals>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
73
  <string name="internal_memory">Interná pamäť</string>
Marian Hikanik's avatar
Marian Hikanik committed
74
  <string name="parent_folder">Do rodičovského priečinka</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
75
  <string name="audio">Zvuk</string>
76 77
  <string name="video">Video</string>
  <string name="bookmarks">Záložky</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
78
  <string name="equalizer">Ekvalizér</string>
Marian Hikanik's avatar
Marian Hikanik committed
79 80 81 82 83 84 85 86
  <string name="all_albums">Všetky albumy</string>
  <string name="genres">Žánre</string>
  <string name="playlists">Playlisty</string>
  <string name="title">Titul</string>
  <string name="artist">Umelec</string>
  <string name="album">Album</string>
  <string name="directory">Priečinok</string>
  <string name="directories">Priečinky</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
87
  <string name="loading">Načítava sa</string>
88
  <string name="please_wait">Prosím čakajte…</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
89
  <string name="nomedia">Nenašli sa žiadne médiá, prosím preneste do svojho zariadenia nejaké súbory alebo upravte nastavenia.</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
90
  <string name="noplaylist">Nenašiel sa žiadny playlist.</string>
Marian Hikanik's avatar
Marian Hikanik committed
91 92 93
  <string name="mediafiles">Súbory médií</string>
  <string name="notavailable">nedostupné</string>
  <string name="nosubdirectory">Žiadne podpriečinky.</string>
94
  <string name="directorynotfound">Cesta k priečinku \'%1$s\' sa nenašla.</string>
95
  <string name="nohistory">Ešte nie je dostupná žiadna história prehrávania.</string>
Marian Hikanik's avatar
Marian Hikanik committed
96
  <string name="validation">Naozaj?</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
97
  <string name="cover_art">Obrázok na obale</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
98 99 100 101 102
  <string name="shuffle">Vypnúť náhodné prehrávanie</string>
  <string name="shuffle_on">Zapnúť náhodné prehrávanie</string>
  <string name="repeat">Žiadne opakovanie</string>
  <string name="repeat_single">Opakovať jeden</string>
  <string name="repeat_all">Opakovať všetky</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
103
  <string name="previous">Predchádzajúce</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
104 105
  <string name="stop">Stop</string>
  <string name="next">Ďalej</string>
Marian Hikanik's avatar
Marian Hikanik committed
106 107 108 109 110 111 112 113
  <string name="locked">Uzamknuté</string>
  <string name="unlocked">Odomknuté</string>
  <string name="surface_best_fit">Najlepšie prispôsobenie</string>
  <string name="surface_fit_horizontal">Prispôsobiť horizontálne</string>
  <string name="surface_fit_vertical">Prispôsobiť vertikálne</string>
  <string name="surface_fill">Vyplniť</string>
  <string name="surface_original">Vycentrovať</string>
  <string name="thumbnail">Náhľad</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
114
  <string name="unseekable_stream">Stream bez možnosti vyhľadávania</string>
Marian Hikanik's avatar
Marian Hikanik committed
115 116 117 118 119
  <string name="refresh">Obnoviť</string>
  <string name="track_audio">Zvuková stopa</string>
  <string name="track_video">Stopa s videom</string>
  <string name="track_text">Stopa s titulkami</string>
  <string name="track_unknown">Neznáma stopa</string>
120 121
  <string name="track_codec_info">Kodek: %1$s\n</string>
  <string name="track_language_info">Jazyk: %1$s\n</string>
122
  <string name="volume">Hlasitosť</string>
123 124
  <string name="sound_on">Zap. zvuk</string>
  <string name="sound_off">Vyp. zvuk</string>
125
  <string name="brightness">Jas</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
126 127
  <string name="navmenu">navigačné menu</string>
  <string name="advanced">pokročilé nastavenia</string>
128
  <plurals name="track_channels_info_quantity">
129 130 131
    <item quantity="one">1 kanál\n</item>
    <item quantity="few">%1$d kanály\n</item>
    <item quantity="other">%1$d kanálov\n</item>
Marian Hikanik's avatar
Marian Hikanik committed
132
  </plurals>
133 134 135
  <string name="track_samplerate_info">Vzorkovacia frekvencia: %1$d Hz\n</string>
  <string name="track_resolution_info">Rozlíšenie: %1$dx%2$d\n</string>
  <string name="track_framerate_info">Frekvencia snímok: %1$.3f\n</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
136 137
  <string name="tools">Nástroje</string>
  <string name="playback_speed">Rýchlosť prehrávania</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
138 139
  <string name="sleep_title">Časovač pri zaspávaní</string>
  <string name="sleep_cancel">Prerušiť časovač pri zaspávaní</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
140
  <string name="jump_to_time">Preskočiť na čas</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
141 142
  <string name="subtitle_label">Pridať súbor s titulkami</string>
  <string name="subtitle_select">Vybrať súbor s titulkami</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
143
  <string name="no_file_picker_found">V systéme sa nenašiel žiadny manažér súborov.</string>
Marian Hikanik's avatar
Marian Hikanik committed
144
  <string name="open">Otvoriť</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
145
  <string name="open_mrl">Stream</string>
Marian Hikanik's avatar
Marian Hikanik committed
146 147
  <string name="open_mrl_dialog_title">Otvoriť sieťový stream</string>
  <string name="open_mrl_dialog_msg">Zadajte sieťovú adresu MRL: napr. http://, mms:// alebo rtsp://</string>
148 149
  <string name="error_not_compatible">Ľutujeme, ale toto zariadenie momentálne nie je podporované touto verziou programu VLC for Android™.</string>
  <string name="error_problem">Ľutujeme, VLC for Android má problém s načítaním a je nutné ho ukončiť.</string>
150
  <string name="error_message_is">Správa o chybe je (prosím uveďte pri ladení):\n</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
151
  <string name="encountered_error_title">Chyba počas prehrávania</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
152
  <string name="encountered_error_message">Aplikácia VLC zaznamenala chybu spojenú s týmto médiom.\nProsím skúste obnoviť knižnicu médií.</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
153
  <string name="invalid_location">Z umiestnenia %1$s nie je možné prehrávanie.</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
154 155 156
  <string name="search">Vyhľadať</string>
  <string name="search_history">História vyhľadávania</string>
  <string name="hardware_acceleration_error_title">Chyba HW akcelerácie</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
157
  <string name="hardware_acceleration_error_message">Nastala chyba spojená s HW-akceleráciou. Chcete ju vypnúť a skúsiť to znova?</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
158 159 160 161
  <!--Tips-->
  <string name="video_player_tips">Tipy pre prehrávač videa:</string>
  <string name="seek">Vyhľadať</string>
  <string name="subtitles">Titulky</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
162
  <string name="audio_sub">Zvukové stopy\na titulky</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
163 164 165
  <string name="resize">Zmeniť veľkosť</string>
  <string name="options">Vlastnosti</string>
  <string name="lock">Uzamknút</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
166 167 168 169 170
  <string name="ok_got_it">Rozumiem, pokračovať</string>
  <string name="playlist_tips">Tipy k playlistu</string>
  <string name="remove_song">Odstrániť skladbu</string>
  <string name="rearrange_order">Zmeniť poradie</string>
  <string name="hold_to_seek">Podržte pre spustenie vyhľadávania</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
171 172 173 174
  <string name="audio_player_tips">Tipy pre prehrávač zvuku</string>
  <string name="previous_next_song">Predchádzajúca/ďalšia skladba</string>
  <string name="show_playlist">Zobraziť playlist</string>
  <string name="hold_to_stop">Podržte pre zastavenie</string>
Marian Hikanik's avatar
Marian Hikanik committed
175
  <!-- About -->
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
176
  <string name="app_name_full">VLC for Android</string>
Marian Hikanik's avatar
Marian Hikanik committed
177 178 179 180 181
  <string name="licence">Licencia</string>
  <string name="revision">Revízia</string>
  <string name="about">O programe</string>
  <string name="about_text">VLC for Android™ je portom programu VLC media player, populárneho open-source prehrávača médií. Verzia pre systém Android™ dokáže prečítať väčšinu súborov a sieťových streamov.</string>
  <string name="compiled_by">Túto verziu VLC skompiloval:</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
182
  <string name="vlc_authors">Autori VLC.</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
183
  <!-- Preferences -->
Marian Hikanik's avatar
Marian Hikanik committed
184
  <string name="preferences">Nastavenia</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
185
  <string name="general_prefs_category">Všeobecné</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
186
  <string name="directories_summary">Vyberte priečinky, ktoré chcete zahrnúť do knižnice médií</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
187
  <string name="add_custom_path">Pridať cestu nastavenú používateľom</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
188
  <string name="add_custom_path_description">Zaradiť do skenovania používateľom nastavený priečinok</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
189
  <string name="remove_custom_path">Odstrániť cestu nastavenú používateľom</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
190
  <string name="hardware_acceleration">Hardvérová akcelerácia</string>
191
  <string name="hardware_acceleration_summary">Vypnuté: lepšia stabilita.\nDekódovanie: môže zlepšiť výkon.\nÚplné: môže ešte viac vylepšiť výkon.</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
192 193 194
  <string name="hardware_acceleration_disabled">Vypnuté</string>
  <string name="hardware_acceleration_decoding">Akcelerácia dekódovania</string>
  <string name="hardware_acceleration_full">Úplná akcelerácia</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
195 196 197 198 199 200
  <string name="dev_hardware_decoder">Pokročilý hardvérový dekodér</string>
  <string name="dev_hardware_decoder_summary">Vynútiť si hardvérový dekodér, len pre pokročilých používateľov</string>
  <string name="dev_hardware_decoder_omx">iomx</string>
  <string name="dev_hardware_decoder_omx_dr">iomx-dr</string>
  <string name="dev_hardware_decoder_mediacodec">mediacodec</string>
  <string name="dev_hardware_decoder_mediacodec_dr">mediacodec-dr</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
201
  <string name="automatic">Automaticky</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
202
  <string name="screen_orientation">Orientácia obrazovky s videom</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
203
  <string name="screen_orientation_sensor">Automaticky (senzor)</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
204 205 206 207 208
  <string name="screen_orientation_start_lock">Uzamknuté pri spustení</string>
  <string name="screen_orientation_portrait">Na výšku</string>
  <string name="screen_orientation_landscape">Na šírku</string>
  <string name="screen_orientation_reverse_portrait">Na výšku, obrátene</string>
  <string name="screen_orientation_reverse_landscape">Na šírku, obrátene</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
209
  <string name="enable_black_theme">Zapnúť čiernu tému</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
210
  <string name="enable_black_theme_summary">Zmeniť farby rozhrania pre lepší komfort v prostredí so slabým osvetlením.</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
211 212
  <string name="subtitle_text_encoding">Kódovanie textu titulkov</string>
  <string name="extra_prefs_category">Extra nastavenia</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
213 214 215 216 217 218
  <string name="interface_prefs_screen">Rozhranie</string>
  <string name="interface_secondary_display_category">Rozhranie – sekundárny displej</string>
  <string name="interface_secondary_display_category_summary">Nastavenia pri pripojení sekundárnych displejov (HDMI/Miracast).</string>
  <string name="enable_clone_mode">Uprednostniť klonovanie</string>
  <string name="enable_clone_mode_summary">Klonovať obrazovku zariadenia bez diaľkového ovládania.</string>
  <string name="interface_other_category">Rozhranie – Iné</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
219 220
  <string name="enable_brightness_gesture">Zapnúť gesto pre jas</string>
  <string name="enable_brightness_gesture_summary">Ovládať jas gestom, počas prehrávania videa</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
221 222
  <string name="enable_jump_buttons">Zapnúť tlačidlá pre preskakovanie</string>
  <string name="enable_jump_buttons_summary">Zobraziť tlačidlá na posúvanie dopredu/dozadu v rozhraní s videom</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
223 224
  <string name="force_list_portrait">Bez mriežky v režime portrétov</string>
  <string name="force_list_portrait_summary">Zobraziť videá v režime portrétov, bez mriežky</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
225
  <string name="audio_title_alignment">Zarovnanie názvu zvukového súboru</string>
226 227
  <string name="enable_headset_detection">Detegovať headset</string>
  <string name="enable_headset_detection_summary">Pozastaviť pri odpojení headsetu; pokračovať pri pripojení headsetu</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
228 229
  <string name="enable_steal_remote_control">Výhradné vzdialené ovládanie headsetu</string>
  <string name="enable_steal_remote_control_summary">Táto voľba zabraňuje konfliktom spôsobeným tým, že vzdialené ovládanie preberú iné aplikácie. Táto voľba zároveň bráni uskutočneniu hovoru pri dvojitom kliknutí na telefónoch HTC.</string>
230 231 232 233
  <string name="audio_title_alignment_default">Predvolené</string>
  <string name="audio_title_alignment_left">Vľavo</string>
  <string name="audio_title_alignment_centre">Stred</string>
  <string name="audio_title_alignment_right">Vpravo</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
234
  <string name="audio_title_alignment_marquee">Rolovanie</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
235
  <string name="performance_prefs_category">Výkon</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
236
  <string name="chroma_format">Vynútiť farebnú sýtosť</string>
237
  <string name="chroma_format_summary">RGB 32-bit: predvolená sýtosť\nRGB 16-bit: lepší výkon ale nižšia kvalita\nYUV: najlepší výkon, avšak nefunguje na všetkých zariadeniach. Len pre systém Android 2.3 a novší.</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
238 239 240 241 242 243
  <string name="deblocking">Nastavenia deblokovacieho filtra</string>
  <string name="deblocking_summary">Zmeniť nastavenia deblokovacieho filtra. Môže sa zlepšiť kvalita videa. Len pre pokročilých používateľov.</string>
  <string name="deblocking_always">Úplné deblokovanie (najpomalšie)</string>
  <string name="deblocking_nonref">Stredné deblokovanie</string>
  <string name="deblocking_nonkey">Nízka miera deblokovania</string>
  <string name="deblocking_all">Žiadne deblokovanie (najrýchlejšie)</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
244
  <string name="enable_frame_skip">Zapnúť preskočenie snímkov</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
245
  <string name="enable_frame_skip_summary">Urýchli dekódovanie ale môže znížiť kvalitu videa.</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
246 247
  <string name="enable_time_stretching_audio">Zapnúť časové úpravy zvuku</string>
  <string name="enable_time_stretching_audio_summary">Zrýchliť a spomaliť zvuk bez zmeny výšky tónu (vyžaduje rýchle zariadenie).</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
248
  <string name="advanced_prefs_category">Pokročilé</string>
Marian Hikanik's avatar
Marian Hikanik committed
249
  <string name="aout">Zvukový výstup</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
250
  <string name="aout_summary">Zmeniť spôsob, ktorý používa VLC pre výstup zvuku.</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
251
  <string name="vout">Výstup videa</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
252 253 254
  <string name="vout_summary">Zmeniť spôsob, ktorú používa VLC pre výstup videa.</string>
  <string name="vout_android_surface">Rozhranie a vzhľad systému Android</string>
  <string name="clear_media_db">Vyčistiť databázu médií</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
255
  <string name="clear_history">Vyčistiť históriu vyhľadávania</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
256 257
  <string name="media_db_cleared">Databáza médií bola vyčistená!</string>
  <string name="set_locale">Nastaviť jazyk krajiny</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
258
  <string name="set_locale_detail">Pre obnovenie pôvodného nastavenia ponechajte prázdne.</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
259
  <string name="set_locale_popup">Na uplatnenie zmien je potrebné ukončiť a reštartovať VLC.</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
260
  <string name="network_caching">Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte zo siete</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
261
  <string name="network_caching_summary">Čas ukladania do vyrovnávacej pamäte, pri sieťovom médiu (v ms). Nespolupracuje s hardvérovým dekódovaním. Pre obnovenie predvolenej hodnoty ponechajte políčko prázdne.</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
262
  <string name="developer_prefs_category">Vývojár</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
263
  <string name="enable_verbose_mode">Podrobnosť pri komunikácii</string>
264
  <string name="enable_verbose_mode_summary">Zvýšiť komunikatívnosť (logcat)</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
265 266 267 268
  <string name="debug_logs">Záznamy pre ladenie</string>
  <string name="start_logging">Spustiť zaznamenávanie</string>
  <string name="stop_logging">Zastaviť zaznamenávanie</string>
  <string name="clear_log">Vyčistiť záznam</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
269 270
  <string name="log_service_title">Nahrávanie záznamov VLC</string>
  <string name="log_service_text">Otvoriť konzolu pre záznamy</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
271 272
  <string name="copy_to_clipboard">Kopírovať do schránky</string>
  <string name="copied_to_clipboard">Záznam bol skopírovaný do schránky.</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
273
  <string name="quit">Ukončiť a reštartovať aplikáciu</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
274 275 276
  <string name="dump_logcat">Vypísať záznam logcat</string>
  <string name="dump_logcat_success">Záznam logcat bol úspešne vypísaný a uložený do %1$s!</string>
  <string name="dump_logcat_failure">Nepodarilo sa vypísať záznam logcat.</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
277
  <string name="serious_crash">Bohužiaľ nastala závažná chyba a VLC bolo nutné ukončiť.</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
278
  <string name="help_us_send_log">Pomôžte nám zlepšiť aplikáciu VLC zaslaním nasledujúceho záznamu o zlyhaní:</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
279
  <string name="restart_vlc">Reštartovať VLC</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
280 281
  <string name="send_log">Odoslať záznam</string>
  <string name="sending_log">Odosiela sa záznam...</string>
282 283
  <string name="drawer_open">Otvoriť vykresľovač navigovania</string>
  <string name="drawer_close">Zatvoriť vykresľovač navigovania</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
284 285 286 287 288
  <string name="network_browsing">Lokálna sieť</string>
  <string name="file_size">Veľkosť súboru:</string>
  <string name="file_other">Zatvoriť vykresľovač navigovania</string>
  <string name="audio_delay">Oneskorenie zvuku</string>
  <string name="spu_delay">Oneskorenei titulkov</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
289 290 291 292
  <string name="network_shares_discovery">Vyhľadávanie sieťových zdieľaní...</string>
  <string name="network_empty">Tento priečinok je prázdny.</string>
  <string name="network_connection_needed">Bez pripojenia k lokálnej sieti.</string>
  <string name="search_hint">Vyhľadávanie média</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
293 294 295 296
  <string name="directory_show_medialib">Zobraziť v knižnici multimédií</string>
  <string name="directory_hide_medialib">Skryť v knižnici multimédií</string>
  <string name="playlist_save">Uložiť playlist</string>
  <string name="playlist_name_hint">názov playlistu</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
297
  <string name="go_to_chapter">Prejsť na kapitolu...</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
298 299 300 301
  <string name="resume_from_position">Pokračovať od poslednej pozície</string>
  <string name="confirm_resume">Chcete pokračovať od poslednej pozície?</string>
  <string name="confirm_resume_title">Vyžiadať potvrdenie pre pokračovanie</string>
  <string name="confirm_resume_summary">ak je táto voľba aktívna, budete požiadaní o potvrdenie pokračovania od poslednej pozície vo videu</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
302
  <string name="directory_empty">Priečinok je prázdny</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
303 304 305
  <!--Accessibility-->
  <string name="more_actions">Viac akcií</string>
  <string name="move">Presunúť</string>
Marián Hikaník's avatar
Marián Hikaník committed
306
  <string name="back_quit_lock">Video prerušíte opätovným stlačením tlačidla pre návrat</string>
Marian Hikanik's avatar
Marian Hikanik committed
307
</resources>