strings.xml 39.8 KB
Newer Older
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
2
<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
3
  <!-- Main VLC Interface -->
4 5 6 7
  <string name="ok">OK</string>
  <string name="cancel">Anuluj</string>
  <string name="other">Inne</string>
  <string name="sortby">Sortuj według…</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
8
  <string name="sortby_name">Nazwa</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
9
  <string name="sortby_name_desc">Nazwa (malejąco)</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
10 11
  <string name="sortby_filename">Nazwa pliku</string>
  <string name="sortby_filename_desc">Nazwa pliku (malejąco)</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
12 13 14 15
  <string name="sortby_artist_name">Nazwa wykonawcy</string>
  <string name="sortby_artist_name_desc">Nazwa wykonawcy (malejąco)</string>
  <string name="sortby_album_name">Nazwa albumu</string>
  <string name="sortby_album_name_desc">Nazwa albumu (malejąco)</string>
16
  <string name="sortby_length">Długości</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
17
  <string name="sortby_length_desc">Długość (malejąco)</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
18 19
  <string name="sortby_date">Daty</string>
  <string name="sortby_date_desc">Data (malejąco)</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
20 21
  <string name="sortby_number">Liczba utworów</string>
  <string name="sortby_number_desc">Liczba utworów (malejąco)</string>
22 23 24
  <string name="searchable_hint">Szukaj…</string>
  <string name="history">Historia</string>
  <plurals name="search_found_results_quantity">
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
25 26
    <item quantity="one">Znaleziono %d pozycję</item>
    <item quantity="few">Znaleziono %d pozycje</item>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
27
    <item quantity="many">Znaleziono %d pozycji</item>
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
28
    <item quantity="other">Znaleziono %d pozycji</item>
29 30
  </plurals>
  <string name="play">Odtwórz</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
31 32 33 34
  <string name="playback">Odtwarzanie</string>
  <string name="playback_controls">Regulacja odtwarzania</string>
  <string name="medialibrary_scan">Skanowanie biblioteki multimediów</string>
  <string name="Medialibrary_progress">Wyświetlanie postępu podczas przeglądania biblioteki multimediów</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
35
  <string name="play_from_start">Odtwórz od początku</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
36
  <string name="play_as_audio">Odtwórz jako dźwięk</string>
37
  <string name="play_as_video">Odtwórz jako wideo</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
38 39 40
  <string name="video_app_switch_title">Działanie na przełączaniu aplikacji</string>
  <string name="video_app_switch_summary">Wybierz zachowanie VLC, gdy przełączasz z odtwarzania widea do innej aplikacji</string>
  <string name="play_pip_title">Odtwarzaj widea w trybie obraz w obrazie</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
41
  <string name="play_as_audio_background">Odtwarzaj widea w tle</string>
42
  <string name="append">Dołącz</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
43
  <string name="insert_next">Wstaw jako następny</string>
44 45
  <string name="play_all">Odtwórz wszystko</string>
  <string name="append_all">Dołącz wszystko</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
46
  <string name="last_playlist">Ostatnia lista odtwarzania</string>
47
  <string name="delete">Usuń</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
48
  <string name="remove">Usuń</string>
49 50
  <string name="set_song">Ustaw jako dzwonek</string>
  <string name="info">Informacje</string>
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
51
  <string name="confirm_delete">Usunąć plik \"%1$s\"?</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
52
  <string name="confirm_delete_folder">Usunąć folder \'%1$s\' i całą jego zawartość?</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
53
  <string name="confirm_delete_playlist">Usunąć listę odtwarzania \'%1$s\'?</string>
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
54
  <string name="ringtone_set">Plik \"%1$s\" został ustawiony jako dzwonek.</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
55
  <string name="ringtone_error">Wystąpił błąd podczas ustawiania dzwonka.</string>
56 57
  <string name="pause">Pauza</string>
  <string name="not_show_again">Nie pokazuj tego komunikatu ponownie.</string>
58
  <string name="info_title">VLC</string>
59 60 61
  <string name="unknown_artist">Nieznany wykonawca</string>
  <string name="unknown_album">Nieznany album</string>
  <string name="unknown_genre">Nieznany gatunek</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
62
  <string name="unknown_number">Nieznana liczba utworów</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
63
  <string name="songs">Utwory</string>
64
  <plurals name="songs_quantity">
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
65 66
    <item quantity="one">1 utwór</item>
    <item quantity="few">%d utwory</item>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
67
    <item quantity="many">%d utworów</item>
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
68
    <item quantity="other">%d utworów</item>
69 70 71
  </plurals>
  <string name="artists">Wykonawcy</string>
  <string name="albums">Albumy</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
72
  <string name="tracks">Ścieżki</string>
73 74 75
  <plurals name="albums_quantity">
    <item quantity="one">1 album</item>
    <item quantity="few">%d albumy</item>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
76
    <item quantity="many">%d albumów</item>
77 78 79 80 81
    <item quantity="other">%d albumów</item>
  </plurals>
  <plurals name="subfolders_quantity">
    <item quantity="one">1 podfolder</item>
    <item quantity="few">%d podfoldery</item>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
82
    <item quantity="many">%d podfolderów</item>
83 84
    <item quantity="other">%d podfolderów</item>
  </plurals>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
85 86 87
  <plurals name="mediafiles_quantity">
    <item quantity="one">1 plik multimedialny</item>
    <item quantity="few">%d pliki multimedialne</item>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
88
    <item quantity="many">%d plików multimedialnych</item>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
89 90
    <item quantity="other">%d plików multimedialnych</item>
  </plurals>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
91 92 93
  <plurals name="videos_quantity">
    <item quantity="one">1 film</item>
    <item quantity="few">%d filmy</item>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
94
    <item quantity="many">%d filmów</item>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
95 96
    <item quantity="other">%d filmów</item>
  </plurals>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
97
  <string name="internal_memory">Pamięć wewnętrzna</string>
98 99 100 101
  <string name="parent_folder">Do folderu nadrzędnego</string>
  <string name="audio">Dźwięk</string>
  <string name="video">Wideo</string>
  <string name="bookmarks">Zakładki</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
102
  <string name="equalizer">Korektor graficzny</string>
103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
  <string name="all_albums">Wszystkie albumy</string>
  <string name="genres">Gatunki</string>
  <string name="playlists">Listy odtwarzania</string>
  <string name="title">Tytuł</string>
  <string name="artist">Wykonawca</string>
  <string name="album">Album</string>
  <string name="directory">Katalog</string>
  <string name="directories">Katalogi</string>
  <string name="loading">Ładowanie…</string>
  <string name="please_wait">Proszę czekać…</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
113
  <string name="nomedia">Brak plików multimedialnych, proszę przenieś kilka plików na twoje urządzenie lub zmień ustawienia.</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
114
  <string name="noplaylist">Nie znaleziono listy odtwarzania.</string>
115 116 117
  <string name="mediafiles">Pliki multimedialne</string>
  <string name="notavailable">niedostępne</string>
  <string name="nosubdirectory">Brak podkatalogów.</string>
118
  <string name="directorynotfound">Nie znaleziono ścieżki katalogu \'%1$s\'.</string>
119 120 121
  <string name="nohistory">Nie posiadasz jeszcze historii odtwarzania.</string>
  <string name="validation">Czy jesteś pewny?</string>
  <string name="cover_art">Okładka</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
122
  <string name="shuffle_title">Tryb Losowo</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
123 124
  <string name="shuffle">Losowo wyłączone</string>
  <string name="shuffle_on">Losowo włączone</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
125
  <string name="repeat_title">Tryb powtórz</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
126 127 128
  <string name="repeat">Nie powtarzaj żadnych</string>
  <string name="repeat_single">Powtórz pojedynczy</string>
  <string name="repeat_all">Powtórz wszystkie</string>
129 130 131
  <string name="previous">Poprzedni</string>
  <string name="stop">Zatrzymaj</string>
  <string name="next">Następny</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
132 133
  <string name="firstsong">Pierwszy utwór z listy odtwarzania</string>
  <string name="lastsong">Ostatni utwór z listy odtwarzania</string>
134 135 136
  <string name="locked">zablokowane</string>
  <string name="unlocked">odblokowane</string>
  <string name="surface_best_fit">Najlepsze dopasowanie</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
137
  <string name="surface_fit_screen">Dopasuj ekran</string>
138 139
  <string name="surface_fill">Wypełnij</string>
  <string name="surface_original">Wyśrodkuj</string>
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
140 141
  <string name="thumbnail">Miniaturka</string>
  <string name="unseekable_stream">Strumień jest nie przeszukiwalny</string>
142 143 144 145 146
  <string name="refresh">Odśwież</string>
  <string name="track_audio">Ścieżka dźwiękowa</string>
  <string name="track_video">Ścieżka wideo</string>
  <string name="track_text">Ścieżka napisów</string>
  <string name="track_unknown">Nieznana ścieżka</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
147
  <string name="track_bitrate_info">Bitrate: %1$s/s\n</string>
148 149
  <string name="track_codec_info">Kodek: %1$s\n</string>
  <string name="track_language_info">Język: %1$s\n</string>
150
  <string name="volume">Głośność</string>
151 152
  <string name="sound_on">Dźwięk włączony</string>
  <string name="sound_off">Dźwięk wyłączony</string>
153
  <string name="brightness">Jasność</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
154 155
  <string name="navmenu">menu nawigacyjne</string>
  <string name="advanced">zaawansowane opcje</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
156
  <string name="audio_boost_warning">Przesuń ponownie, aby przekroczyć 100%</string>
157
  <plurals name="track_channels_info_quantity">
158 159
    <item quantity="one">1 kanał\n</item>
    <item quantity="few">%1$d kanały\n</item>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
160
    <item quantity="many">%1$d kanałów\n</item>
161
    <item quantity="other">%1$d kanałów\n</item>
162
  </plurals>
163 164 165
  <string name="track_samplerate_info">Częstotliwość próbkowania: %1$d Hz\n</string>
  <string name="track_resolution_info">Rozdzielczość: %1$dx%2$d\n</string>
  <string name="track_framerate_info">Liczba klatek: %1$.3f\n\n</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
166 167 168
  <string name="tools">Narzędzia</string>
  <string name="playback_speed">Prędkość odtwarzania</string>
  <string name="sleep_title">Wyłącznik czasowy</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
169
  <string name="sleep_in">Zmień wyłącznik czasowy</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
170
  <string name="sleep_cancel">Anuluj wyłącznik czasowy</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
171
  <string name="jump_to_time">Skocz do czasu</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
172 173
  <string name="subtitle_label">Dodaj plik z napisami</string>
  <string name="subtitle_select">Wybierz plik z napisami</string>
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
174
  <string name="no_file_picker_found">System nie posiada menedżera plików.</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184
  <string name="server_add_title">Dodaj nowy serwer do ulubionych</string>
  <string name="server_domain_hint">Adres serwera (nazwa domeny lub adres IP)</string>
  <string name="server_share_hint">Nazwa udziału sieciowego (lub adres IP)</string>
  <string name="server_folder_hint">Ścieżka folderu (opcjonalnie)</string>
  <string name="server_username_hint">Nazwa użytkownika</string>
  <string name="server_servername_hint">Nazwa serwera, dla wygody</string>
  <string name="server_port">Port: </string>
  <string name="login">Nazwa użytkownika</string>
  <string name="password">Hasło</string>
  <string name="search_results">Wyniki wyszukiwania</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
185
  <string name="search_no_result">Nie znaleziono mediów</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
186 187 188 189 190
  <string name="favorites_add">Dodaj do ulubionych</string>
  <string name="favorites_remove">Usuń z ulubionych</string>
  <string name="favorites_edit">Edytuj</string>
  <string name="favorite_added">Zapisane do ulubionych</string>
  <string name="favorite_removed">Usunięto z ulubionych</string>
191 192 193 194
  <string name="open">Otwórz</string>
  <string name="open_mrl">Otwórz adres MRL</string>
  <string name="open_mrl_dialog_title">Otwórz strumień sieciowy</string>
  <string name="open_mrl_dialog_msg">Podaj adres sieciowy: np. http://, mms:// lub rtsp://</string>
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
195 196
  <string name="error_not_compatible">Przykro nam, ale twoje urządzenie nie jest obecnie obsługiwane przez tę wersję VLC dla Androida™.</string>
  <string name="error_problem">Przepraszamy, ale VLC dla Androida miał problem przy ładowaniu i został zamknięty.</string>
197
  <string name="error_message_is">Komunikat błędu (prosimy wspomnieć podczas debugowania):\n</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
198
  <string name="empty" translatable="false"></string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
199
  <string name="encountered_error_title">Błąd odtwarzania</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
200
  <string name="encountered_error_message">VLC napotkał błąd tego nośnika.\nSpróbuj odświeżyć bibliotekę mediów.</string>
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
201
  <string name="invalid_location">Pozycja %1$s nie może zostać odtworzona.</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
202 203
  <string name="search">Szukaj</string>
  <string name="search_history">Historia wyszukiwania</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
204 205
  <string name="playback_history_title">Historia odtwarzania</string>
  <string name="playback_history_summary">Zapisz wszystkie media odtwarzane w sekcji Historia</string>
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
206 207
  <string name="playback_speed_title">Zapisz prędkość odtwarzania</string>
  <string name="playback_speed_summary">Zapamiętaj ustawioną prędkość odtwarzania</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
208
  <!-- Tips -->
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
209 210 211
  <string name="video_player_tips">Porady odtwarzacza wideo:</string>
  <string name="seek">Szukaj</string>
  <string name="subtitles">Napisy</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
212
  <string name="audio_sub">Ścieżki dźwiękowe\ni napisy</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
213 214 215 216 217 218
  <string name="resize">Zmiana rozmiaru</string>
  <string name="options">Opcje</string>
  <string name="lock">Zablokuj</string>
  <string name="ok_got_it">Rozumiem, zamknij okno</string>
  <string name="playlist_tips">Porady listy odtwarzania</string>
  <string name="remove_song">Usuń utwór</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
219
  <string name="remove_playlist_item">%1$s zostało usunięte z listy</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
220
  <string name="rearrange_order">Zmień kolejność</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
221
  <string name="hold_to_seek">Przytrzymaj, aby przeszukiwać</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
222
  <string name="audio_player_tips">Porady odtwarzacza dźwiękowego</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
223 224 225
  <string name="previous_next_song">Poprzedni/Następny utwór</string>
  <string name="show_playlist">Pokaż listę odtwarzania</string>
  <string name="hold_to_stop">Przytrzymaj, aby zatrzymać</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
226
  <!-- About -->
227 228 229
  <string name="app_name_full">VLC dla Androida™</string>
  <string name="licence">Licencja</string>
  <string name="revision">Rewizja</string>
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
230 231
  <string name="about">O VLC</string>
  <string name="about_text">VLC dla Androida™ jest portem VLC Media Player, popularnego odtwarzacza multimedialnego o otwartym kodzie źródłowym. Wersja systemu Android™ może odczytać większość plików i strumieni sieciowych.</string>
232
  <string name="compiled_by">Ta wersja VLC została skompilowana przez:</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
233
  <string name="vlc_authors">i autorów VLC.</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
234
  <!-- Preferences -->
235
  <string name="preferences">Ustawienia</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
236
  <string name="general_prefs_category">Ogólne</string>
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
237
  <string name="directories_summary">Wybierz katalogi do dołączenia w bibliotece mediów</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
238 239 240
  <string name="add_custom_path">Dodaj własną ścieżkę</string>
  <string name="add_custom_path_description">Wprowadź własny, dodatkowy katalog do skanowania:</string>
  <string name="remove_custom_path">Usuń własną ścieżkę</string>
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
241
  <string name="hardware_acceleration">Przyspieszenie sprzętowe</string>
242
  <string name="hardware_acceleration_summary">Wyłączona: lepsza stabilność.\nDekodowanie: może poprawić wydajność.\nPełna: może dodatkowo zwiększyć wydajność.</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
243 244 245
  <string name="hardware_acceleration_disabled">Wyłączona</string>
  <string name="hardware_acceleration_decoding">Akceleracja dekodowania</string>
  <string name="hardware_acceleration_full">Pełna akceleracja</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
246 247 248 249 250 251
  <string name="dev_hardware_decoder">Zaawansowany dekoder sprzętowy</string>
  <string name="dev_hardware_decoder_summary">Wymuś dekoder sprzętowy, tylko dla zaawansowanych użytkowników</string>
  <string name="dev_hardware_decoder_omx">iomx</string>
  <string name="dev_hardware_decoder_omx_dr">iomx-dr</string>
  <string name="dev_hardware_decoder_mediacodec">mediacodec</string>
  <string name="dev_hardware_decoder_mediacodec_dr">mediacodec-dr</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
252
  <string name="automatic">Automatycznie</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
253 254 255 256 257 258 259
  <string name="screen_orientation">Orientacja ekranu</string>
  <string name="screen_orientation_sensor">Automatycznie (czujnik)</string>
  <string name="screen_orientation_start_lock">Zablokowany przy starcie</string>
  <string name="screen_orientation_portrait">Portret</string>
  <string name="screen_orientation_landscape">Pejzaż</string>
  <string name="screen_orientation_reverse_portrait">Odwrócony portret</string>
  <string name="screen_orientation_reverse_landscape">Odwrócony pejzaż</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
260
  <string name="enable_black_theme">Czarny motyw</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
261 262
  <string name="enable_black_theme_summary">Zmień kolory interfejsu dla lepszego komfortu w trudnych warunkach oświetleniowych.</string>
  <string name="subtitle_text_encoding">Kodowanie tekstu napisów</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
263 264
  <string name="daynight_title">Tryb dzień/noc</string>
  <string name="daynight_summary">W odpowiednim czasie automatycznie przełącz w tryb nocny</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
265
  <string name="extra_prefs_category">Dodatkowe ustawienia</string>
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
266
  <string name="interface_prefs_screen">Interfejs</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
267 268
  <string name="interface_gui">Wyświetlacz</string>
  <string name="interface_secondary_display_category_title">Drugi wyświetlacz</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
269
  <string name="interface_secondary_display_category_summary">Ustawienia w przypadku połączonego drugiego wyświetlacza (HDMI/Chromecast).</string>
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
270 271 272
  <string name="enable_clone_mode">Włącz powielanie</string>
  <string name="enable_clone_mode_summary">Powiel wyświetlacz urządzenia bez pilota.</string>
  <string name="interface_other_category">Interfejs - inne</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
273 274 275 276 277 278 279
  <string name="video_prefs_category">Obraz</string>
  <string name="video_min_group_length_title">Zgrupuj widea</string>
  <string name="video_min_group_length_summary">Widea są zgrupowane, gdy pierwsza litera jest taka sama.</string>
  <string name="video_min_group_length_disable">Wyłącz</string>
  <string name="video_min_group_length_first">Tylko pierwsza litera</string>
  <string name="video_min_group_length_short">Krótka liczba liter (6)</string>
  <string name="video_min_group_length_long">Długa liczba liter (9)</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
280 281
  <string name="media_fast_seek">Szybkie przeszukiwanie</string>
  <string name="media_fast_seek_summary">Przeszukiwanie w mediach jest szybsze, ale mniej dokładne</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
282 283
  <string name="media_seen">Pokaż znacznik obejrzanego filmu</string>
  <string name="media_seen_summary">Oznacz film jako obejrzany, gdy odtworzysz go do końca</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
284 285
  <string name="force_list_portrait">Brak kratki w trybie portretowym</string>
  <string name="force_list_portrait_summary">Pokaż filmy w liście zamiast w kratkę w trybie portretowym</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
286 287
  <string name="force_play_all_summary">Odtwórz wszystkie filmy, zaczynając od tego, którego kliknąłeś</string>
  <string name="force_play_all_title">Tryb listy odtwarzania widea</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
288 289
  <string name="save_brightness_summary">Zapamiętaj poziom jasności w odtwarzaczu</string>
  <string name="save_brightness_title">Zapisz poziomu jasności widea</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
290 291
  <string name="save_audiodelay_summary">Zapisz indywidualne opóźnienie dźwięku dla każdego filmu</string>
  <string name="save_audiodelay_title">Zapisz opóźnienie dźwięku</string>
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
292
  <string name="enable_brightness_gesture_title">Gesty jasności</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
293
  <string name="enable_brightness_gesture_summary">Regulacja jasności gestem podczas odtwarzania wideo</string>
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
294 295
  <string name="enable_volume_gesture_title">Gesty głośności</string>
  <string name="enable_volume_gesture_summary">Regulacja głośności gestem podczas odtwarzania wideo</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
296
  <string name="enable_seek_buttons">Przyciski przeszukiwania</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
297
  <string name="enable_seek_buttons_summary">Pokaż przyciski przewijania do przodu i do tyłu w interfejsie widea</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
298 299 300 301 302 303
  <string name="enable_double_tap_seek_title">Dotknij dwukrotnie, aby przeszukiwać</string>
  <string name="enable_double_tap_seek_summary">Dotknij dwukrotnie na krawędziach ekranu, aby przeszukiwać co 10 sekund</string>
  <string name="popup_keepscreen_title">Pozostaw ekran włączony w trybie pop-up</string>
  <string name="popup_keepscreen_summary">Zawsze pozostaw ekran włączony podczas wyświetlania w trybie pop-up, nawet jeśli film został wstrzymany.</string>
  <string name="browser_show_hidden_files_title">Pokaż ukryte pliki</string>
  <string name="browser_show_hidden_files_summary">Pokaż ukryte pliki w przeglądarkach</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
304 305 306 307 308 309 310 311
  <string name="subtitles_prefs_category">Napisy</string>
  <string name="subtitles_size_title">Rozmiar napisów</string>
  <string name="subtitles_size_small">Małe</string>
  <string name="subtitles_size_normal">Normalne</string>
  <string name="subtitles_size_big">Duże</string>
  <string name="subtitles_size_huge">Olbrzymie</string>
  <string name="subtitles_color_title">Kolor napisów</string>
  <string name="subtitles_color_white">Białe</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
312
  <string name="subtitles_color_gray">Szare</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
313 314 315 316 317
  <string name="subtitles_color_pink">Różowe</string>
  <string name="subtitles_color_blue">Niebieskie</string>
  <string name="subtitles_color_yellow">Żółte</string>
  <string name="subtitles_color_green">Zielone</string>
  <string name="subtitles_background_title">Tło napisów</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
318 319
  <string name="subtitles_bold_title">Pogrubione napisy</string>
  <string name="subtitles_autoload_title">Automatyczne ładowanie napisów</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
320 321 322
  <string name="audio_prefs_category">Dźwięk</string>
  <string name="lockscreen_cover_title">Okładka albumu na ekranie blokady</string>
  <string name="lockscreen_cover_summary">Jeśli jest dostępna, ustaw aktualną okładkę albumu jako tapetę ekranu blokady</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
323 324
  <string name="playlist_animate_scroll_title">Animuj automatyczne przewijanie bieżącej listy odtwarzania</string>
  <string name="playlist_animate_scroll_summary">Animuj przewijanie podczas zmiany mediów</string>
325
  <string name="audio_title_alignment">Wyrównanie tytułów dźwięku</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
326 327 328 329 330
  <string name="audio_title_alignment_default">Domyślnie</string>
  <string name="audio_title_alignment_left">Lewy</string>
  <string name="audio_title_alignment_centre">Środkowy</string>
  <string name="audio_title_alignment_right">Prawy</string>
  <string name="audio_title_alignment_marquee">Przewijający się tekst</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
331 332
  <string name="audio_save_repeat_title">Zapisz tryb powtórz</string>
  <string name="audio_save_repeat_summary">Zapamiętaj tryb powtórz podczas ładowania list odtwarzania dźwięku</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
333
  <string name="audio_boost_title">Wzmacniacz dźwięku</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
334
  <string name="audio_boost_summary">Zezwól na głośność do 200%</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
335
  <string name="headset_prefs_category">Słuchawki</string>
336
  <string name="enable_headset_detection">Wykrywanie słuchawek</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
337
  <string name="enable_headset_detection_summary">Wykrywanie wkładania i wyjmowania zestawu słuchawkowego</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
338 339
  <string name="enable_headset_actions_title">Skróty zdalnego sterowania</string>
  <string name="enable_headset_actions_summary">Dwukrotnie naciśnij przycisk \'Odtwórz\', aby przejść do następnego utworu lub naciśnij dłużnej, aby przejść do poprzedniego.</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
340 341
  <string name="enable_play_on_headset_insertion">Wznowienie po włożeniu słuchawek</string>
  <string name="enable_play_on_headset_insertion_summary">Pauzuj inaczej</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
342 343
  <string name="enable_steal_remote_control">Ekskluzywny pilot słuchawek</string>
  <string name="enable_steal_remote_control_summary">Unikanie konfliktów poprzez zapożyczenie pilota z innych aplikacji. Zapobiega to wybieraniu numeru przy podwójnym kliknięciu na telefonach firmy HTC.</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
344 345
  <string name="aout">Wyjście dźwiękowe</string>
  <string name="aout_summary">Zmiana metody, której VLC używa do wyjścia dźwięku.</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358
  <string name="audio_ducking_title">Zmniejsz głośność VLC przy powiadomieniach</string>
  <string name="audio_ducking_summary">Pomaga usłyszeć powiadomienia dźwiękowe, instrukcje nawigacyjne lub rozmowę asystenta</string>
  <string name="casting_category">Transmisja</string>
  <string name="casting_passthrough_title">Przekazywanie dźwięku</string>
  <string name="casting_passthrough_summary">Zezwól swojemu telewizorowi zarządzać renderowaniem dźwięku</string>
  <string name="casting_conversion_quality_title">Jakość konwersji</string>
  <string name="casting_conversion_quality_summary">Wybierz jakość konwersji podczas transmisji na ekranie zdalnym</string>
  <string name="casting_quality_high">Wysoka</string>
  <string name="casting_quality_medium">Średnia</string>
  <string name="casting_quality_low">Niska</string>
  <string name="casting_quality_lowcpu">Najniższa</string>
  <string name="cast_performance_warning">Transmisja tego filmu wymaga konwersji. Ta konwersja może zużyć całą dostępną energię i szybciej wyczerpać baterię.</string>
  <string name="casting_connected_renderer">Połączony z rendererem \'%1$s\'</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
359 360
  <string name="artists_show_all_title">Pokaż wszystkich wykonawców</string>
  <string name="artists_show_all_summary">Pokaż wszystkich wykonawców na liście, a nie tylko wykonawców albumów</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
361 362 363 364 365 366 367
  <string name="extensions_prefs_category">Rozszerzenia</string>
  <string name="extensions_enable_category">Wybierz włączone rozszerzenia</string>
  <string name="extensions_empty">Nie wykryto rozszerzenia</string>
  <string name="extension_permission_title">Włączyć nowe rozszerzenie \"%1$s\"\?</string>
  <string name="extension_permission_checkbox_title">Pokaż w %1$s</string>
  <string name="extension_prefs_activation_title">Aktywuj</string>
  <string name="android_auto">Automatycznie Android</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
368
  <string name="controls_prefs_category">Kontrole</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
369 370
  <string name="performance_prefs_category">Wydajność</string>
  <string name="chroma_format">Wymuś chromę</string>
371
  <string name="chroma_format_summary">RGB 32-bit: domyślna chroma\nRGB 16-bit: lepsza wydajność, ale niższa jakość\nYUV: najlepsza wydajność, ale nie działa na wszystkich urządzeniach. Tylko dla Androida 2.3 i nowszych.</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
372
  <string name="deblocking">Ustawienia filtru usuwania bloków</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
373
  <string name="deblocking_summary">Zmiana ustawienia filtru usuwania bloków. Może poprawić jakość obrazu. Tylko dla zaawansowanych użytkowników.</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
374 375 376 377
  <string name="deblocking_always">Pełny filtr usuwania bloków (najwolniej)</string>
  <string name="deblocking_nonref">Średni filtr usuwania bloków</string>
  <string name="deblocking_nonkey">Niski filtr usuwania bloków</string>
  <string name="deblocking_all">Usuwanie bloków wyłączone (najszybciej)</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
378
  <string name="enable_frame_skip">Pominięcie ramek</string>
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
379 380
  <string name="enable_frame_skip_summary">Przyspiesza dekodowanie, ale może pogorszyć jakość obrazu.</string>
  <string name="enable_time_stretching_audio">Rozciąganie czasu dźwięku</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
381
  <string name="enable_time_stretching_audio_summary">Przyspieszenie i spowolnienie dźwięku bez zmiany tonacji (wymaga szybkiego urządzenia).</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
382
  <string name="advanced_prefs_category">Zaawansowane</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
383 384 385
  <string name="save_video_none">Nie zapisuj prędkości</string>
  <string name="save_video_session">Zapisz prędkość podczas sesji</string>
  <string name="save_video_always">Zapisz prędkość między sesjami</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
386 387
  <string name="auto_rescan">Automatyczne przeszukiwanie</string>
  <string name="auto_rescan_summary">Automatycznie przeszukuj urządzenie za nowymi lub usuniętymi plikami podczas uruchomienia programu</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
388 389
  <string name="dump_media_db">Zrób zrzut bazy danych mediów</string>
  <string name="dump_media_db_summary">Kopiuj bazę danych do katalogu głównego pamięci wewnętrznej</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
390
  <string name="clear_media_db">Wyczyść bazę danych mediów</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
391
  <string name="clear_media_db_summary">Otwórz systemowe informacje VLC w celu usunięcia danych</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
392 393 394 395
  <string name="clear_history">Wyczyść historię wyszukiwania</string>
  <string name="media_db_cleared">Baza danych mediów została wyczyszczona!</string>
  <string name="set_locale">Ustaw język</string>
  <string name="set_locale_detail">Pozostaw puste, aby zresetować</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
396
  <string name="set_locale_popup">Zamknij i uruchom ponowne VLC, aby zastosować zmiany.</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
397
  <string name="network_caching">Wartość buforowania sieci</string>
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
398
  <string name="network_caching_summary">Ilość czasu, dla buforowania pliku sieciowego (w milisekundach). Nie działa ze sprzętowym dekodowaniem. Pozostaw puste, aby zresetować.</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
399 400 401
  <string name="resume_playback_title">Wznowienie odtwarzania po zakończeniu połączenia</string>
  <string name="resume_playback_summary">Lub pozostanie w pauzie</string>
  <string name="network_caching_popup">Ta wartość musi być w zakresie od 0 a 6000 ms</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
402
  <string name="quit">Zamknij i uruchom ponownie aplikację</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
403
  <string name="developer_prefs_category">Programisty</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
404
  <string name="enable_verbose_mode">Szczegółowość</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
405
  <string name="enable_verbose_mode_summary">Zwiększenie liczby komunikatów (logcat)</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
406 407 408 409
  <string name="debug_logs">Dzienniki debugowania</string>
  <string name="start_logging">Rozpocznij rejestrowanie</string>
  <string name="stop_logging">Zatrzymaj rejestrowanie</string>
  <string name="clear_log">Usuń dziennik</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
410 411
  <string name="log_service_title">nagrywanie dzienników VLC</string>
  <string name="log_service_text">Otwórz konsolę dziennika</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
412 413
  <string name="copy_to_clipboard">Kopiuj do schowka</string>
  <string name="copied_to_clipboard">Dziennik został skopiowany do schowka.</string>
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
414 415 416
  <string name="dump_logcat">Zrób zrzut dziennika zdarzeń</string>
  <string name="dump_logcat_success">Dziennik zdarzeń pomyślnie zrzucony do %1$s!</string>
  <string name="dump_logcat_failure">Nie udało się zrzucić dziennika zdarzeń.</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
417
  <string name="serious_crash">Niestety, wystąpił poważny błąd i aplikacja VLC została zamknięta.</string>
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
418 419 420 421
  <string name="help_us_send_log">Pomóż nam ulepszyć VLC przez wysłanie dziennika awarii:</string>
  <string name="restart_vlc">Uruchom ponownie VLC</string>
  <string name="send_log">Wyślij dziennik</string>
  <string name="sending_log">Wysyłanie dziennika…</string>
422 423
  <string name="drawer_open">Otwórz listwę nawigacyjną</string>
  <string name="drawer_close">Zamknij listwę nawigacyjną</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
424
  <string name="network_browsing">Sieć lokalna</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
425
  <string name="browsing">Przeglądanie</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
426 427 428
  <string name="file_size">Rozmiar pliku:</string>
  <string name="audio_delay">Opóźnienie dźwięku</string>
  <string name="spu_delay">Opóźnienie napisów</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
429
  <string name="sleep_time_not_set">nic nie ustawione</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
430
  <string name="network_shares_discovery">Szukanie udziałów sieciowych…</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
431 432 433
  <string name="network_empty">Ten katalog jest pusty.</string>
  <string name="network_connection_needed">Brak połączenia z siecią lokalną.</string>
  <string name="search_hint">Wyszukiwanie plików multimedialnych</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
434 435
  <string name="search_list_hint">Wyszukiwanie plików multimedialnych w bieżącej liście</string>
  <string name="search_global">Wyszukiwanie we wszystkich bibliotekach mediów</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
436 437 438 439
  <string name="directory_show_medialib">Pokaż w MediaLib</string>
  <string name="directory_hide_medialib">Ukryj w MediaLib</string>
  <string name="playlist_save">Zapisz listę odtwarzania</string>
  <string name="playlist_name_hint">Nazwa listy odtwarzania</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
440
  <string name="go_to_chapter">Przejdź do rozdziału...</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
441
  <string name="chapter">Rozdział</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
442 443 444 445 446
  <string name="resume_from_position">Wznów od ostatniej pozycji</string>
  <string name="confirm_resume">Wznowić od ostatniej pozycji?</string>
  <string name="confirm_resume_title">Wyświetl potwierdzenie, aby wznowić</string>
  <string name="confirm_resume_summary">jeśli włączone, będziesz proszony o potwierdzenie, czy wideo ma zostać wznowione z ostatniej pozycji</string>
  <string name="directory_empty">Katalog jest pusty</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
447 448
  <string name="tv_ui_title">Interfejs Android TV</string>
  <string name="tv_ui_summary">Zmień interfejs użytkownika do dopasowanego przez TV</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
449
  <string name="medialibrary">Biblioteka mediów</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
450
  <string name="medialibrary_directories">Foldery biblioteki mediów</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
451
  <!-- Accessibility -->
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
452 453 454
  <string name="more_actions">Więcej operacji</string>
  <string name="move">Przenieś</string>
  <string name="back_quit_lock">Naciśnij ponownie z powrotem, aby wyjść z widea</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
455 456 457
  <string name="playlist_deleted">Lista odtwarzania została usunięta</string>
  <string name="file_deleted">Plik został usunięty</string>
  <string name="no_subs_found">Brak napisów w tym katalogu</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
458
  <string name="music_now_playing">Teraz odtwarzane</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
459
  <!-- Widget -->
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
460 461
  <string name="widget_name_w">Biały widżet VLC</string>
  <string name="widget_name_b">Ciemny widżet VLC</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
462 463
  <string name="allow_storage_access_title">Zezwól VLC na dostęp do plików audio i wideo</string>
  <string name="allow_storage_access_description">VLC potrzebuje udzielenia pozwolenia na dostęp do plików multimedialnych na tym urządzeniu.</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
464 465 466 467 468 469
  <string name="allow_settings_access_ringtone_title">Zezwól VLC na ustawienie dzwonka</string>
  <string name="allow_settings_access_ringtone_description">VLC potrzebuje udzielenia pozwolenia do skonfigurowania tego utworu jako dzwonek.</string>
  <string name="allow_settings_access_brightness_title">Zezwól VLC na zmianę jasności</string>
  <string name="allow_settings_access_brightness_description">VLC potrzebuje udzielenia pozwolenia do zmiany trybu jasności.</string>
  <string name="allow_draw_overlays_title">Zezwól VLC na wyświetlanie okna nad innymi aplikacjami</string>
  <string name="allow_sdraw_overlays_description">VLC potrzebuje udzielenia pozwolenia do wyświetlania widea w oknie nad innymi aplikacjami.</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
470 471
  <string name="permission_ask_again">Udzielenie pozwolenia</string>
  <string name="exit_app">Zamknij VLC</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
472
  <string name="exit_app_msg">Czy na pewno chcesz zamknąć VLC?</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
473
  <!-- fast scroller -->
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
474 475
  <string name="fastscroller_track">Szybkie przewijanie tytułów</string>
  <string name="fastscroller_handle">Zachowanie szybkiego przewijania</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
476
  <!-- Plugins -->
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
477 478 479
  <string name="plugins">Wtyczki</string>
  <string name="download_on_device">Pobieranie</string>
  <string name="extension_empty">Brak elementu do wyświetlenia, przejdź do ustawień rozszerzeń, aby je pobrać.</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
480 481 482 483 484
  <string name="opengl_title">Zastosowanie OpenGL ES2</string>
  <string name="opengl_summary">Domyślnie OpenGL ES2, w razie potrzeby (na przykład w wideach 360°) stosowany jest w dekodowaniu oprogramowania i dekodowaniu sprzętowym.</string>
  <string name="opengl_automatic">Automatycznie</string>
  <string name="opengl_on">Wymuś włączenie</string>
  <string name="opengl_off">Wymuś wyłączenie</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  <string name="network_favorites">Ulubione w sieci</string>
  <string name="network_shared_folders">Foldery udostępnione</string>
  <string name="encryption_warning">Uwaga, szyfrowanie jest niedostępne dla tej wersji Androida, hasło zostanie zapisane w miejscu prywatnym, ale nie zaszyfrowane</string>
  <string name="store_password">Zapamiętaj hasło</string>
  <string name="add_to_playlist">Dodaj do listy odtwarzania</string>
  <string name="popup_playback_title">Odtwórz wideo w oknie pop-up</string>
  <string name="popup_playback">Odtwarzanie widea w oknie pop-up</string>
  <string name="popup_expand">Rozszerz wideo</string>
  <string name="snack_subloader_sub_found">Pobrane napisy</string>
  <string name="snack_subloader_sub_not_found">Nie znaleziono napisów</string>
  <string name="dialog_subloader_success">Znalezione napisy dla:</string>
  <string name="dialog_subloader_fails">Nie znaleziono napisów dla:</string>
  <string name="dialog_subloader_sumup">Pobranie gotowe</string>
  <string name="download_subtitles">Pobierz napisy</string>
  <string name="preferences_languages_download">Język napisów</string>
  <string name="list_languages_download_summary">Wybrane języki, podczas pobierania napisów</string>
  <string name="list_languages_download_title">Pobierane języki napisów</string>
  <string name="service_unavailable">Usługa jest niedostępna</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
503
  <string name="subs_dl_lang_fail">Nie można ustawić języka napisów, spróbuj ustawić go w ustawieniach aplikacji</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
504 505 506 507
  <string name="downloading_subtitles">Pobieranie napisów</string>
  <string name="browse_folder">Przeglądaj folder</string>
  <string name="listen">Posłuchaj</string>
  <string name="subtitles_download_title">Pobierz napisy</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
508
  <string name="connecting">Łączenie…</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
509
  <string name="save_bluetooth_delay">zapisz opóźnienie urządzenia bluetooth</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
510 511 512
  <string name="episodes">odcinki</string>
  <string name="movies">filmy</string>
  <string name="videos">klipy wideo</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
513
  <string name="videos_all">Wszystkie klipy wideo</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
514
  <string name="clear_playback_history">Wyczyść historię odtwarzania</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
515 516 517 518 519 520 521 522 523
  <string name="various_artists">Różni wykonawcy</string>
  <string name="ml_scanning">Skanowanie w poszukiwaniu plików multimedialnych</string>
  <string name="ml_parse_media">Parsowanie mediów</string>
  <string name="ml_discovering">Odkrywanie</string>
  <string name="resume">Wznów</string>
  <string name="length">Długość</string>
  <string name="tv_settings_hint">Długo naciśnij przycisk OK, aby zaznaczyć/odznaczyć katalogi</string>
  <string name="ml_external_storage_title">Wykryto nową pamięć zewnętrzną</string>
  <string name="ml_external_storage_msg">Czy chcesz, by VLC dodał urządzenie %1$s do biblioteki mediów?</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
524 525
  <string name="ml_external_storage_accept">Tak</string>
  <string name="ml_external_storage_decline">Nie</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
526 527
  <string name="last_added_media">ostatnio dodane</string>
  <string name="no">Nie</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
528
  <string name="loading_medialibrary">Ładowanie biblioteki mediów…</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
529
  <string name="yes">Tak</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549
  <string name="custom_set_save_title">Niezapisane zmiany</string>
  <string name="custom_set_save_warning">Ostrzeżenie: niezapisane zmiany</string>
  <string name="existing_custom_set_save_message">Zapisz ustawienie korektora jako…</string>
  <string name="new_custom_set_save_message">Zapisz nowe ustawienie korektora jako…</string>
  <string name="save">Zapisz</string>
  <string name="do_not_save">Nie zapisuj</string>
  <string name="custom_set_deleted_message">Własne ustawienie korektora \"%1$s\" usunięte.</string>
  <string name="custom_set_wrong_input">Nieprawidłowa nazwa.</string>
  <string name="custom_set_already_exist">Ustawienie korektora o tej nazwie już istnieje</string>
  <string name="custom_set_restored">Odtworzono własne ustawienie korektora.</string>
  <string name="unsaved_set_deleted_message">Usunięto niezapisane ustawienie korektora.</string>
  <string name="equalizer_new_preset_name">Nowe</string>
  <string name="settings_ml_block_scan">Biblioteka multimediów skanuje teraz twoje urządzenia</string>
  <string name="recommendations">Zalecenia</string>
  <string name="recommendations_desc">Karty rekomendacji na launcherze</string>
  <string name="browser_quick_access">Szybki dostęp</string>
  <string name="browser_storages">Zasoby dyskowe</string>
  <string name="msg_delete_failed">Nie można usunąć %1$s</string>
  <string name="renderer_list_title">Wyświetlacze</string>
  <string name="feedback_player_crashed">Przepraszamy, VLC właśnie się zawiesił. Proszę spróbuj ponownie.</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
550 551 552
  <string name="sdcard_permission_dialog_title">Musisz zezwolić VLC na dostęp do zapisu na karcie SD</string>
  <string name="sdcard_permission_dialog_message">VLC nie może usunąć tego pliku bez uprawnień do zapisu.\nPrzejdź do karty SD i kliknij \"Wybierz\".\nByć może będziesz musiał kliknąć najpierw na \"Pokaż kartę SD\" w prawym górnym menu</string>
  <string name="dialog_sd_wizard">Pokaż mi</string>
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
553 554 555 556 557
  <string name="renderers_disconnect">Rozłącz</string>
  <string name="audio_digital_failed">Nie udało się zmienić stanu wyjścia dźwięku cyfrowego</string>
  <string name="audio_digital_output_enabled">Wyjście dźwięku cyfrowego włączone</string>
  <string name="audio_digital_output_disabled">Wyjście dźwięku cyfrowego wyłączone</string>
  <string name="audio_digital_title">Cyfrowe wyjście dźwiękowe (przejściówka)</string>
558
</resources>